Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015 16:24

Η “σκιώδης δημοτική αρχή” του Μανώλη Μάκαρη

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Εφτά επιτροπές με υπεύθυνους τους υπόλοιπους εφτά δημοτικούς συμβούλους της παράταξης, συγκρότησε η δημοτική παράταξη «Ανοιχτός Δήμος», μείζονα μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με επικεφαλής τον Μανώλη Μάκαρη…

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Εφτά επιτροπές με υπεύθυνους τους υπόλοιπους εφτά δημοτικούς συμβούλους της παράταξης, συγκρότησε η δημοτική παράταξη «Ανοιχτός Δήμος», μείζονα μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με επικεφαλής τον Μανώλη Μάκαρη…

Σκοπός των επιτροπών είναι η παρακολούθηση του έργου της δημοτικής αρχής και η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους δημότες και αφορούν το μέλλον της περιοχής.
Ο Μανώλης Μάκαρης, στη γιορτή της παράταξης, που έγινε την περασμένη Κυριακή, κάλεσε τα μέλη και τους φίλους να στηρίξουν αυτές τις επιτροπές, να γίνουν μέλη τους και να βοηθήσουν τον «Ανοιχτό Δήμο», προς όφελος του Δήμου Καλαμάτας.
Οι επιτροπές και οι υπεύθυνοί τους είναι οι εξής:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Υπεύθυνος Σταμάτης Μπεχράκης. Αντικείμενο παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού, σχεδιασμός οικονομικής πολιτικής του δήμου, δημοτική περιουσία.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Υπεύθυνος Στάθης Σταματόπουλος. Αντικείμενο παρακολούθηση εργασιών σχολικών επιτροπών, συντήρηση σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, προώθηση αθλητισμού.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: Υπεύθυνος Παναγιώτης Αλούπης. Αντικείμενο παρακολούθηση τεχνικού προγράμματος του δήμου, προτάσεις επί του τεχνικού προγράμματος, συντήρηση υποδομών, πολιτική προστασία.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Υπεύθυνος Κώστας Γεωργακίλας. Αντικείμενο παρακολούθηση έργου κοινωνικών δομών του δήμου, ενίσχυση των κοινωνικών δομών, δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης, προστασία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Υπεύθυνος Γιάννης Θεοφιλόπουλος. Αντικείμενο προώθηση ανακύκλωσης, εναλλακτικών πηγών ενέργειας, προτάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, περιβαλλοντική παιδεία.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Υπεύθυνος Δημήτρης Φαββατάς. Αντικείμενο παρακολούθηση έργου του ΦΑΡΙΣ, πολιτιστική πρωτεύουσα, προτάσεις για οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων, προώθηση του πολιτισμού.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Υπεύθυνη Μαρία Βεργινάδη. Αντικείμενο παρακολούθηση έργου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ανάδειξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Καλαμάτας.
Σε ό,τι αφορά το Γραφείο Τύπου της παράταξης, υπεύθυνοι είναι οι Σταμάτης Μπεχράκης, Δημήτρης Φαββατάς και Παναγιώτης Αλούπης.