Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015 15:58

Καθαριότητα των κτηρίων του Δήμου από ιδιώτες με 45.000 ευρώ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Εταιρεία για τον καθαρισμό των κτηρίων του, ανάμεσά τους και το νέο Δημαρχείο στο παλιό Νοσοκομείο, όπου θα μετακομίσουν όλες οι δημοτικές υπηρεσίες στους επόμενους δυο-τρεις μήνες, αναζητεί ο Δήμος Καλαμάτας. Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνάει για λίγο τα 45.000 ευρώ…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Εταιρεία για τον καθαρισμό των κτηρίων του, ανάμεσά τους και το νέο Δημαρχείο στο παλιό Νοσοκομείο, όπου θα μετακομίσουν όλες οι δημοτικές υπηρεσίες στους επόμενους δυο-τρεις μήνες, αναζητεί ο Δήμος Καλαμάτας. Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνάει για λίγο τα 45.000 ευρώ…

Αύριο, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, αναμένεται να εγκριθούν οι όροι της διακήρυξης για την πραγματοποίηση του σχετικού διαγωνισμού.
Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει γίνει και η οποία αφορά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι το κλείσιμο του 2015, το κόστος καθαρισμού του νέου Δημαρχείου έχει προϋπολογιστεί στα 3.600 ευρώ το μήνα, του παλιού δημαρχείου στα 1.030 ευρώ το μήνα, των δύο ορόφων που χρησιμοποιεί ο Δήμος στο Διοικητήριο στα 675 ευρώ το μήνα και των υπόλοιπων κτηρίων που στεγάζονται δημοτικές διοικητικές υπηρεσίες στα 1.975 ευρώ το μήνα. Ο ανάδοχος θα έχει υποχρέωση να καθαρίζει επιπλέον δύο Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς καθώς και το Α’ και Β’ ΚΑΠΗ Καλαμάτας.
Στ.Μ.