Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015 23:36

Η θάλασσα έφαγε και άλλο από την ακτή της Μικρής Μαντίνειας…

ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Όχι μόνο συρρικνώνεται συνεχώς η ακτή στη Μικρή Μαντίνεια, πριν από τον πρώτο από τους προβόλους που κατασκευάστηκαν για την παράκτια προστασία της περιοχής, αλλά κάθε φορά που έχει τρικυμία, όπως τις προηγούμενες ημέρες, τίθεται και σε μεγαλύτερο κίνδυνο ο δρόμος… 
(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Όχι μόνο συρρικνώνεται συνεχώς η ακτή στη Μικρή Μαντίνεια, πριν από τον πρώτο από τους προβόλους που κατασκευάστηκαν για την παράκτια προστασία της περιοχής, αλλά κάθε φορά που έχει τρικυμία, όπως τις προηγούμενες ημέρες, τίθεται και σε μεγαλύτερο κίνδυνο ο δρόμος…

…όπως επίσης μεγαλώνουν οι ζημιές στους χώρους που εκμεταλλεύονται τα καταστήματα.
Πριν από τον πρώτο πρόβολο η θάλασσα συνεχίζει να χτυπάει το δρόμο, με κίνδυνο να τραβήξει την υπόβαση του και κάποια στιγμή να πέσει στο κενό η άσφαλτος. Κάτω από το δρόμο δε υπάρχει ο μεγάλος αγωγός της αποχέτευσης που φτάνει μέχρι τις Κιτριές.
Επίσης, τις προηγούμενες ημέρες τα κύματα χτυπούσαν την γεννήτρια του αντλιοστασίου της αποχέτευσης, η οποία, αν πάθει βλάβη και σταματήσει να λειτουργεί, θα συσσωρευτούν τα λύματα και θα δημιουργηθούν αφόρητες οσμές.
Σε ό,τι αφορά τους χώρους που εκμεταλλεύονται τα καταστήματα, οι ζημιές που έχουν σημειωθεί μπορούν να θεωρηθούν σοβαρές, αφού διάφορες κατασκευές είτε έχουν καταστραφεί είτε βρίσκονται στον αέρα, έτσι όπως έχει φάει η θάλασσα την ακτή.
Στ.Μ.