Σάββατο, 02 Μαϊος 2015 03:00

Η ρήξη Νίκα-Οικονομάκου έγινε και ποίημα…

ΑΠΟ ΤΗ Β.ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ
Μέχρι και ποίημα έγινα η ρήξη του δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Μαρία Οικονομάκου, κάτι που φανερώνει τις διαστάσεις που έχει πάρει αυτή η υπόθεση…

Το ποίημα έγραψε η Βενετία Λιακουνάκου, η τέως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας και έχει ως εξής:

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΟΤΗ

Τώρα στο Δήμο έχουμε Συνήγορο Δημότη!
Δημότες για περιμένετε, είν΄η Μαρία πρώτη. 
Καταγγελία δυνατή εκείνη καταθέτει. 
Το Δήμαρχο "κατηγορεί" δημόσια την εκθέτει. 

"Ο Νίκας παραφέρεται ζητά την έξωσή μου,
γιατί εγώ δεν έδωσα σε ΄σε, τη στήριξή μου.
Την άποψή μου δεν τολμώ καθόλου να εκφέρω.
Πού ΄ναι ένας πρωθυπουργός τώρα που υποφέρω!

Μου λέει να παραιτηθώ, τη χάρη δεν του κάνω.
Εδούλεψα, εκόπιασα εις το καθήκον πάνω."

Ο Νίκος μας ως νομικός θα βγάλει τα βιβλία
και θα απαντήσει προσεχώς,
εις την καταγγελία.