Σάββατο, 30 Μαϊος 2015 00:00

Μελετημένος και με συγκεκριμένες προτάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ για τα πολεοδομικά-χωροταξικά

ΣΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η κομματική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ότι ήταν η πιο καλά διαβασμένη, προκειμένου, κατά την υποδοχή στην Καλαμάτα του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη, να του θέσει συγκεκριμένα ζητήματα και να του κάνει τεκμηριωμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Ζητήματα που αφορούν κυρίως στα πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα της αρμοδιότητας του αναπληρωτή υπουργού…

Το υπόμνημα που παρέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στον αναπληρωτή υπουργό, το οποίο έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης του κόμματος στη Μεσσηνία έχει ως εξής:
«Κε Υπουργέ με αφορμή την επίσκεψή σας στο νομό Μεσσηνίας θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ορισμένα, κατά τη γνώμη μας, σημαντικά θέματα της αρμοδιότητάς σας εκτός από το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Γενικότερα θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιληφθείτε την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και των ειδικών χωροταξικών πλαισίων (τουρισμού, ενέργεια κλπ). Ειδικότερα για τη Μεσσηνία θεωρούμε ότι άμεσα θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες καθώς η έγκρισή τους θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της περιοχής. Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Τ.Χ.Σ.) Είναι τα παλιά Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ). Από το σύνολο των 13 παραλιακών τέως Καποδιστριακών Δήμων, τώρα Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) των Καλλικρατικών Δήμων, έχουν εγκριθεί σε 5 Δημοτικές Ενότητες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ (Καλαμάτα, Μεσσήνη, Αίπεια, Πεταλίδι, Κορώνη) με μελέτες που εκπονήθηκαν κυρίως στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡ 2000-2004).
Παράλληλα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλες 6 Δημοτικές Ενότητες (Λεύκτρο, Μεθώνη, Γαργαλιάνοι, Κυπαρισσία, Καλό Νερό και Αυλώνα) έχουν συνταχθεί παρόμοιες μελέτες που έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο και πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη θεσμοθέτησή τους. Τέλος έχουν συνταχθεί μελέτες ΣΧΟΟΑΠ σε άλλες δύο κρίσιμες ΔΕ του νομού μας (Αβία και Ιθώμη).
Πιστεύουμε πως απαιτείται ο άμεσος συντονισμός μεταξύ Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των αντίστοιχων Δήμων για την γρήγορη θεσμοθέτησή τους καθώς και η προώθηση τέτοιων μελετών στις υπόλοιπες κρίσιμες περιβαλλοντικά Δημοτικές Ενότητες.
Εκκρεμείς Πολεοδομικές Μελέτες Προώθηση και έγκριση των πολεοδομικών μελετών της Βέργας και Μαντίνειας του Δήμου Καλαμάτας για τις οποίες εκκρεμούν οι εγκρίσεις των Γεωλογικών μελετών και η οριοθέτηση-αιγιαλού και παραλίας αντίστοιχα, καθώς και η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης Κηπούπολης.
Σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η επίσπευση της τροποποίησης του ΠΔ οριοθέτησης της Στούπας για να αρθούν οι ασάφειες που έχει το ισχύον ΠΔ σχετικά με το κύριο οδικό δίκτυο του οικισμού. Οριοθετήσεις οικισμών Άμεσης προτεραιότητας ζήτημα είναι η προώθηση της οριοθέτησης των οικισμών του νομού με πρώτη προτεραιότητα τους παραλιακούς οικισμούς (Καλαμάκι, Χράνοι, Ελαία, Καλό Νερό κλπ ) καθώς και οικισμούς που παρουσιάζουν έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον (Ιθώμη).
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές Νατούρα Σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές Νατούρα και αξιοποίηση των μελετών που είχαν συνταχθεί στα πλαίσια της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για τις περιοχές αυτές (Σαπιέντζα Σχίζα Ακρ. Ακρίτας Θαλάσσια Περιοχή Μεθώνης, Περιοχής Ταϋγέτου). Προώθηση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Κυπαρισσιακού κόλπου σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ. Προώθηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Παράκτιο Χώρο. Αν και ήταν από τα πρώτα χωροταξικά πλαίσια που είχαν συνταχθεί και οριστικοποιηθεί, εντούτοις ουδέποτε προωθήθηκε για θεσμοθέτηση αφήνοντας την διαχείρισή του σε μεγάλο βαθμό στις ατελείς ρυθμίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης.
Νόμος 4178/13 - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Θα πρέπει να εκδοθούν όλα τα ΠΔ και οι Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται από το Κεφ Β του Ν 4178/13 ώστε να ενεργοποιηθούν οι ευεργετικές διατάξεις για την εξασφάλιση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε αντιστάθμισμα της επιβάρυνσης από τις αυθαίρετες κατασκευές.
Τροποποίηση του νέου νόμου 43154/2014 για τις εισφορές σε γη. Απαιτείται άμεσα η τροποποίησή του ώστε τα ποσοστά εισφορών να καλύπτουν με ασφάλεια τις απαιτήσεις σε κοινόχρηστα και κοινωφελή των ήδη εγκεκριμένων σχεδίων. Με τις ισχύουσες διατυπώσεις, δυσκολεύεται η διαδικασία σύνταξης μεμονωμένων ΠΕ και των αδειών οικοδομησιμότητας.
Στελέχωση Υπηρεσιών Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών περιβάλλοντος (Δ/νση Περιβάλλοντος Πελοποννήσου και Τμήμα Περιβάλλοντος Μεσσηνίας) ώστε αφ’ ενός μεν να τηρούνται οι θεσμοθετημένοι χρόνοι όλων των σταδίων κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλά και αφ’ ετέρου να ασκείται ουσιαστικός έλεγχος στη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
Το ίδιο ισχύει και για τις γεωλογικές εγκρίσεις οι οποίες καθυστερούν σημαντικά. Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 Στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ το Υπουργείο θα πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή κονδύλια για Χωροταξικές, Περιβαλλοντικές και Πολεοδομικές Μελέτες για την καλύτερη περιβαλλοντική προστασία».