Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2015 18:39

Μικρές διορθώσεις στο "μανιφέστο" της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

Η καλλιτεχνική διευθύντρια και ο εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου Υποψηφιότητας, Έλενα Πέγκα και Έκτωρ Τσατσούλης αντίστοιχα Η καλλιτεχνική διευθύντρια και ο εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου Υποψηφιότητας, Έλενα Πέγκα και Έκτωρ Τσατσούλης αντίστοιχα

KALAMATA:21 
Δύο μικρές διορθώσεις έγιναν στο «μανιφέστο» του Γραφείου Υποψηφιότητας της Καλαμάτας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το 2021. Ένα κείμενο που πρώτα κυκλοφόρησε για συλλογή υπογραφών και μετά πήγε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μάλιστα από τη συζήτηση προέκυψε η μία από τις δύο διορθώσεις…

Ειδικότερα, το αρχικό κείμενο έλεγε ότι «στόχος του KALAMATA:21 είναι η αφύπνιση της συλλογικότητας, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών στη διαδικασία μετάλλαξης της πόλης από μικρή πόλη της ευρωπαϊκής περιφέρειας σε πόλη του κόσμου». Στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δάσκαλος Γιάννης Χριστόπουλος τόνισε ότι η λέξη μετάλλαξη είναι λάθος και θα έπρεπε να έχει επιλεγεί η λέξη μετεξέλιξη, κάτι που στη συνέχεια τόνισε ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, ότι είναι το σωστό, οπότε και αποφασίστηκε η αλλαγή της λέξης.
Η δεύτερη διόρθωση ή πιο σωστά συμπλήρωση είναι η προσθήκη της λέξης αλληλεγγύη στις αρχές του KALAMATA:21, μαζί με τον αλληλοσεβασμό και τη συνεργασία.
Ειδικότερα, το οριστικό «μανιφέστο» έχει ως εξής:
«Η Καλαμάτα διεκδικεί αποφασιστικά τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2021. Στόχος του KALAMATA:21, είναι η αφύπνιση της συλλογικότητας, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών στη διαδικασία μετεξέλιξης της πόλης από μικρή πόλη της ευρωπαϊκής περιφέρειας σε πόλη του κόσμου. Να αποτελέσει η Καλαμάτα ευρωπαϊκό παράδειγμα αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης και να μετασχηματιστεί σε κέντρο δημιουργικής παραγωγής.
Το KALAMATA:21, με άξονα τον πολιτισμό υπερασπίζεται την ισότητα, την διαφάνεια, την εντιμότητα, και καλεί κοντά του όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης, θρησκευτικών πεποιθήσεων και σεξουαλικών προτιμήσεων. Αρχές μας είναι η προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών του αλληλοσεβασμού, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας. Η προσβασιμότητα στον πολιτισμό, η προστασία του τόπου από την άναρχη αστική και οικονομική ανάπτυξη, η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η αυθεντικότητα, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, καθώς και η ευαισθητοποίηση ενός μεγαλύτερου κοινού στην καλλιτεχνική ποιότητα αποτελούν κεντρικές κατευθύνσεις της Καλαμάτας ως Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Εργαζόμαστε για την ενδυνάμωση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παιδείας καθώς και για την ανάδειξη αντισυμβατικών και καινοτόμων καλλιτεχνικών προτάσεων.
Το όραμα για την Καλαμάτα είναι η ιστορία μιας πόλης που ανοίχτηκε στην Ευρώπη μέσα από μια Επανάσταση, πέρασε έναν καταστρεπτικό σεισμό και αναγεννήθηκε και σήμερα στην σκοτεινή αυτή περίοδο της οικονομικής κρίσης, η ίδια πόλη κινητοποιείται ξανά για να υπερασπιστεί τον πολιτισμό με την ευρεία έννοια. Τον πολιτισμό πέρα από τις τέχνες και πέρα από τα σύνορα.
Είναι μια πόλη μέσα στη φύση του ελληνικού νότου, μια πόλη που αναδύεται, που ανατέλλει, που ανέρχεται, που κινητοποιείται, που εγείρεται.
Kalamata is Rising»
Σημειώνεται Γραφείο Υποψηφιότητας καλεί τον κόσμο αν υπογράψει το κείμενο είτε στο διαδίκτυο είτε στο Πνευματικό Κέντρο και να δηλώσει την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα της χώρας.