Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015 22:03

Μάκαρης: Ο δήμαρχος συσκέπτεται και αποφασίζει “κεκλεισμένων των θυρών”

Πέτρος Τατούλης, Δημήτρης Φαββατάς, Μανώλης Μάκαρης και Ντίνα Νικολάκου, το μεσημέρι, στο Δημαρχείο της Καλαμάτας Πέτρος Τατούλης, Δημήτρης Φαββατάς, Μανώλης Μάκαρης και Ντίνα Νικολάκου, το μεσημέρι, στο Δημαρχείο της Καλαμάτας

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
Δεν επιτράπηκε στην παράταξη της μείζονος μειοψηφίας να παρακολουθήσει στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της δημοτικής αρχής Καλαμάτας και της περιφερειακής αρχής Πελοποννήσου, για το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για την επόμενη πενταετία. Αυτό τονίζει ο επικεφαλής τη παράταξης, Μανώλης Μάκαρης,…

…ο οποίος υπογραμμίζει ακόμη ότι ο Δήμος Καλαμάτας, με ευθύνη της δημοτικής αρχής, δεν έχει εκπονήσει, το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία μάλιστα, πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2014-2019.
Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση της παράταξης τονίζονται τα εξής: «Ιδιαίτερα αλγεινή εντύπωση προκάλεσε ο -για μια ακόμα φορά- αποκλεισμός της μείζονος μειοψηφίας από τη σύσκεψη για τον προγραμματισμό των έργων του Δήμου Καλαμάτας. Στην συζήτηση αυτή  δεν εκλήθη η δημοτική μας παράταξη και ούτε επετράπη η συμμετοχή της.
Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν  με ευθύνη της δημοτικής αρχής ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει εκπονήσει ακόμα το προβλεπόμενο πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2014-2019, ως όφειλε να πράξει, με τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την Υ.Α. 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β 2970 2014) «Περιεχόμενο, δομή Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ 2014- 2019 (ΑΔΑ Ω2ΛΒΝ-Σ4Α)».  Δηλαδή, με απλά λόγια, χωρίς να  υπάρχει  ολοκληρωμένος σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων ο δήμαρχος συσκέπτεται και αποφασίζει «κεκλεισμένων των θυρών» ενώ θεωρεί το  δημοτικό συμβούλιο ως διακοσμητικό όργανο απλής επικύρωσης των αποφάσεών του.
Η δική μας άποψη για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι διαφορετική. Πιστεύουμε ότι στο στρατηγικό σχεδιασμό και τις κρίσιμες αποφάσεις για την πόλη πρέπει να επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση απόψεων, αφού προηγηθεί δημόσια διαβούλευση και συνεργασία όλων των δημοτικών παρατάξεων.
Καλούμε το δήμαρχο, ειδικά για τα σημαντικά θέματα της πόλης, να επιδεικνύει τον απαιτούμενο σεβασμό προς τους πολίτες, αποδεχόμενος τη δημόσια διαβούλευση αλλά και προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Δημοτικές Παρατάξεις αποδεχόμενος την συνεργασία για το καλό της πόλης».