Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015 02:30

Μια ανώνυμη εταιρεία για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης...

ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
Ανώνυμη εταιρεία, η οποία ούτε θα μπορεί να ελεγχθεί πολιτικά από το Δήμο ούτε θα δεσμεύεται από τις διατάξεις που ισχύουν για το δημόσιο όσον αφορά τις προσλήψεις, τις αμοιβές, τις αναθέσεις έργων, τις προμήθειες, την παροχή υπηρεσιών, προτείνεται να συσταθεί για να εφαρμόσει το πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, το 2021, εφόσον η Καλαμάτα κερδίσει τον τίτλο. Μέτοχοι της εταιρείας…

…προτείνεται να είναι ο Δήμος Καλαμάτας με 51%, το υπουργείο Πολιτισμού με 35%, η Περιφέρεια Πολιτισμού με 9% και οι υπόλοιποι Δήμοι της Μεσσηνίας με 5%.
Το μετοχικό κεφάλαιο προτείνεται να είναι 500.000 ευρώ και θα καλυφθεί αναλογικά με το ποσοστό κάθε μετόχου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Kalamata Journal, αυτή είναι η πρόταση του Γραφείου Υποψηφιότητας KALAMATA:21, η οποία θα τεθεί στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η εταιρεία θα ιδρυθεί εφόσον η Καλαμάτα κερδίσει τον τίτλο και θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2017. Η διάρκειά της ζωής της προτείνεται να είναι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2025 και ειδικότερα η αποστολή της θα είναι να σχεδιάσει, οργανώσει και εφαρμόσει το πρόγραμμα, που σύμφωνα με τους κανονισμούς θα διαρκέσει μέχρι και το 2022, ενώ το διάστημα από το 2023 έως και το 2025 τουλάχιστον η αποστολή της θα είναι να κεφαλαιοποιήσει την κληρονομιά της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Η εταιρεία αυτή θα ξεκινήσει το 2017 με δέκα άτομα βασικό προσωπικό, ενώ το 2021 θα έχει 31. Εκτός από το βασικό προσωπικό θα απασχολείται όμως και υποστηρικτικό, δηλαδή γραμματείς, φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση και εποχιακοί, ενώ θα απασχοληθούν και εθελοντές.
Τα όργανα διοίκησης της ανώνυμης εταιρείας προτείνεται να είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, με επτά μέλη που όμως δεν θα έχουν αιρετή ιδιότητα σε πολιτική αρχή (εκπρόσωποι του Δήμου Καλαμάτας, του υπουργείου Πολιτισμού, της Φάρις, του Συλλόγου «Φίλοι KALAMATA:21», του Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ και του Επιμελητηρίου) και η Εκτελεστική Επιτροπή, που είναι το όργανο που σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί, με μέλη τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον εκτελεστικό διευθυντή και τον καλλιτεχνικό διευθυντή.
Το Γραφείο Υποψηφιότητας μελέτησε δομές που έστησαν άλλες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης και προφανώς έκρινε ότι το πιο λειτουργικό είναι αυτό που προτείνει. Ωστόσο αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου μάλιστα ότι αυτός ο οργανισμός θα διαχειριστεί περίπου 20.000.000 ευρώ, πάντα με την προϋπόθεση ότι η Καλαμάτα θα γίνει Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021.
Στ.Μ.