Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015 17:42

Νέα ανάθεση για τα σκουπίδια από το Δήμο Καλαμάτας

ΑΡΓΟΤΕΡΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Νέα ανάθεση στην εταιρία που ήδη διαχειρίζεται τα σκουπίδια στα Μαραθόλακκα του Ταϋγέτου, υπέγραψε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας. Μάλιστα οι όροι της νέας σύμβασης είναι δυσμενέστεροι όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, αφού επιτρέπεται πλέον στην εταιρία να αφήνει στη Μαραθόλακκα τα σκουπιδοδεμάτια με τα υπολείμματα της επεξεργασίας!...

Ειδικότερα, ανατίθεται εκ νέου στην Ecowaste Ανακύκλωση και Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων ΕΠΕ η επεξεργασία των απορριμμάτων, για χρονικό διάστημα έως ένα χρόνο και μέχρι να γίνει ο διεθνής διαγωνισμός του Δήμου. Η εταιρία θα αποζημιώνεται με 57,88 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων που επεξεργάζεται (χωρίς το ΦΠΑ), τιμή όμως που θα μειώνεται στα 48,7 ευρώ ανά κιλό (χωρίς το ΦΠΑ) εάν θα αφήνει τα σκουπιδοδεμάτια με τα υπολείμματα στη Μαραθόλακκα. Στην πρώτη περίπτωση ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για τον ένα χρόνο έχει υπολογιστεί στα 1.993.525 ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση στα 1.677.228 ευρώ.
Πρόβλεψη για το τι θα απογίνουν τα σκουπιδοδεμάτια που θα συσσωρευτούν στον Ταΰγετο δεν υπάρχει.
Η εταιρία, σύμφωνα με τη σύμβαση, θα παίρνει τα σύμμεικτα απορρίμματα, θα διαχωρίζει τα ανακυκλώσιμα και θα τα εμπορεύεται προς δικό της οικονομικό όφελος, θα κομποστοποιεί τα οργανικά και θα αποθηκεύει στη Μαραθόλακκα ή θα μεταφέρει σε νόμιμο χώρο τα υπολείμματα.
Σε ό,τι αφορά την κομποστοποίηση των οργανικών σημειώνεται ότι σύμβουλος της εταιρίας είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το οποίο όμως ποτέ δεν έχει δημοσιευθεί κάποια πιστοποίηση για την καταλληλότητα και την ποιότητα αυτού του υλικού.
Στ.Μ.