Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015 19:02

Κυβερνητική επιτροπή συντονισμού για τον αυτοκινητόδρομο και τη ΣΔΙΤ της Περιφέρειας για τα σκουπίδια

ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής συστάθηκε με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεταξύ των έργων που θα συντονίζει αυτή η κυβερνητική επιτροπή, πέραν των δύο αυτοκινητόδρομων με απόληξη στη Μεσσηνία, είναι η παραχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, σύμφωνα με το σχεδιασμό του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη. Κάτι που σημαίνει ότι η κυβέρνηση υιοθετεί τελικά το σχεδιασμό της περιφερειακής αρχής ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό τον απέρριπτε ως σχεδιασμό που το μόνο που εξυπηρετούσε ήταν τα συμφέροντα της αναδόχου εταιρίας…

Στην κυβερνητική επιτροπή συμμετέχουν οκτώ υπουργοί, με συντονιστή τον υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα συντονισμού του κυβερνητικού έργου, Αλέκο Φλαμπουράρη, καθώς και ο Καλαματιανός υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης.
Ειδικότερα, η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α, αριθμός φύλλου 172) έχει ως εξής: «Συνιστάται Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής.
1) Στην Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής μετέχουν οι: α) Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, ως Συντονιστής. β) Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. γ) Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. δ) Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. ε) Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. στ) Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. ζ) Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής. η) Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. θ) Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ. ι) Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού.
2) Η Επιτροπή συγκαλείται από το Συντονιστή, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη, και συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε χρειαστεί.
Η Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής πραγματοποιεί:
1. Έγκριση σχεδίων δράσης.
2. Συστηματική παρακολούθηση των εγκριθέντων και εκπονούμενων σχεδίων δράσης.
3. Εντοπισμό σημείων που μπορεί να δημιουργήσουν καθυστερήσεις.
4. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των καθυστερήσεων.
5. Προώθηση διοικητικών πράξεων ή και νομοθετικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για αντιμετώπιση προβλη− μάτων.
6. Επικαιροποίηση / αναθεώρηση σχεδίων δράσης, εφόσον απαιτείται.
Στο έργο της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, εντάσσονται τα σχέδια δράσης:
α) των συμβάσεων παραχώρησης για τους πέντε αυτοκινητόδρομους και της ολοκλήρωσης της 1ης φάσης του μετρό Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, τα έργα στα οποία απαιτείται η εκπόνηση, έγκριση και παρακολούθηση σχεδίου δράσης είναι:
αα) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα − Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος − Τσακώνα» (Ολυμπία οδός).
ββ) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Μαλιακός − Κλειδί»,
γγ) «Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση – λειτουργία − συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)».
δδ) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (ΑΚ Μεταμόρφωσης) − Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι − Χαλκίδα».
εε) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Τρίπολη − Σπάρτη»,
στστ) Ολοκλήρωση κατασκευής 1ης φάσης του μετρό Θεσσαλονίκης,
β) των έργων που αφορούν σε διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων:
αα) Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ.
ββ) Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
γγ) Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών απόβλητων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου.
δδ) Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών.
εε) Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Ραφήνας − Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού.
2. Η τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από δύο Ειδικούς Συμβούλους – Ειδικούς Συνεργάτες ή μετακλητούς της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), δύο υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, καθώς και από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να συνεργάζονται με την Επιτροπή για τη διαμόρφωση και προώθηση των εισηγήσεων, προτάσεων ή αποφάσεών της. Οφείλουν επίσης να παρέχουν σ’ αυτήν την αναγκαία ενημέρωση και κάθε διευκόλυνση για το έργο της».
Στ.Μ.