Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2016 17:49

Ντάλα καλοκαίρι υπογράφτηκε η σύμβαση για την καταπολέμηση των κουνουπιών…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΔΗΜΟΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
Μόλις χθες υπογράφτηκε η σύμβαση ανάθεσης καταπολέμησης των κουνουπιών. Ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια και τους Δήμους της Πελοποννήσου, θα έχει χρονική διάρκεια δύο χρόνων και το κόστος του έχει εκτιμηθεί, στη σχετική διακήρυξη, ότι θα ανέλθει στα 2.580.000 ευρώ! Η διαχείριση του προγράμματος έχει εκχωρηθεί, με Προγραμματική Σύμβαση, στην Αναπτυξιακή Εταιρία «Πελοπόννησος Α.Ε.», η οποία διενέργησε το σχετικό διαγωνισμό και υπέγραψε χθες τη σύμβαση με την ανάδοχο κοινοπραξία «Βιοεφαρμογές Ελευθερίου & ΣΙΑ ΕΕ-Οικοανάπτυξη Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.». Σε ανακοίνωσή της η Αναπτυξιακή υπογραμμίζει εξαρτάται από εμάς τους ίδιους ο περιορισμός του πληθυσμού των κουνουπιών, καθώς πολλά κουνούπια δημιουργούνται από τις συνθήκες που επικρατούν στις αυλές ή τα μπαλκόνια μας…

«Στόχος του έργου», τονίζει η Αναπτυξιακή, «είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, η δημιουργία συνθηκών Τουριστικής Ανάπτυξης και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής εφαρμογής του έργου, με την συστηματική καταπολέμηση των κουνουπιών που βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες και περιβαλλοντικά συμβατές εφαρμογές.
Το έργο εκτελείται με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και συνοπτικά περιλαμβάνει τις εξής επιχειρησιακές εφαρμογές:
•        Χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών - δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών
•        Καθορισμός δειγματοληπτικών θέσεων
•        Έλεγχος και δειγματοληψίες προνυμφών  κουνουπιών
•        Ψεκαστικές παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας από εδάφους και από αέρος στις παραγωγικές εστίες αναπαραγωγής
•        Δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών με την τοποθέτηση παγίδων διοξειδίου του άνθρακα.
•        Διενέργεια υπολειμματικών ψεκασμών εσωτερικών Χώρων (IRS) σε εννέα οικισμούς του Δήμου Ευρώτα
Υπενθυμίζεται ότι για την επιτυχία του έργου είναι απαραίτητη η συμβολή όλων μας. Πολλά από τα κουνούπια που μας ταλαιπωρούν προέρχονται από ιδιόκτητους χώρους, όπως είναι οι αυλές και οι βεράντες των σπιτιών μας. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, ώστε να προστατέψουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τους συνανθρώπους μας:
- περιορίζουμε στο χώρο μας όλες εκείνες τις επιφάνειες όπου λιμνάζουν νερά
-  λαμβάνουμε τα απαραίτητα ατομικά  μέτρα προστασίας».
Επισημαίνει ακόμη η Αναπτυξιακή ότι η προκήρυξη του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού έγινε στις 14 Απριλίου, ότι ο διαγωνισμός ήταν ηλεκτρονικός, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε τις εγκρίσεις του στη διαγωνιστική διαδικασία και πως όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να υπογραφεί η σύμβαση χθες.