Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 19:17

Απειλητικός ο Πέτρος Τατούλης προς τους δημάρχους: Όλα τα σκουπίδια στην κεντρική διαχείριση

ΑΛΛΙΩΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΙΕΣ 
Με απειλητικό ύφος απευθύνεται ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, στους δημάρχους, μέσω επιστολής του προς τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), υπογραμμίζοντας ότι ή θα δώσουν το σύνολο των σκουπιδιών τους στην κεντρική διαχείριση και στην ΤΕΡΝΑ ή κεντρική διαχείριση δεν θα υπάρξει και οι Δήμοι θα κληθούν αφενός να καταβάλουν ενδεχόμενες αποζημιώσεις στην εταιρία και αφετέρου να διαχειριστούν την εφιαλτική κατάσταση που θα δημιουργηθεί με τα αμάζευτα στους δρόμους σκουπίδια. Πριν λίγες ημέρες ωστόσο ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, υπουργός Επικρατείας και επικεφαλής της Διυπουργικής Επιτροπής για τα μεγάλα έργα υποδομών, σε δική του επιστολή προς τον ΦΟΔΣΑ άναψε το πράσινο φως ώστε οι Δήμοι που θέλουν να διαχειριστούν οι ίδιοι τα σκουπίδια τους και να μην τα δώσουν στην κεντρική διαχείριση!...

Έχουμε λοιπόν νέο επεισόδιο στην υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο θα παιχτεί την Τρίτη, 2 Αυγούστου, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ, όπου θα εξεταστούν τόσο η επιστολή του Αλέκου Φλαμπουράρη όσο και η επιστολή του Πέτρου Τατούλη, η οποία συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ως εξής:
«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα στον Τύπο ότι ο ΦΟΔΣΑ δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει την επικαιροποίηση της μελέτης του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου που όφειλε να έχει εκπονήσει.
Όπως γνωρίζετε, ο Φορέας σας εκπονεί τη μελέτη, η οποία μετά από την έγκριση της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποστέλλεται στην Περιφέρεια προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η διαδικασία αυτή οφείλει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, καθόσον αποτελεί αιρεσιμότητα της νέας προγραμματικής περιόδου. Τούτου δοθέντος, στην απευκταία περίπτωση που οι προπεριγραφείσες διαδικασίες δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως με δική σας ευθύνη, ουδέν έργο διαχείρισης απορριμμάτων, κεντρική ή/και τοπικό θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί στην Περιφέρεια, με συνέπεια το όποιο κόστος των έργων αυτών να επιβαρύνει ευθέως τους δημότες των Δήμων-μελών σας.
Από τα δημοσιεύματα στον Τύπο προκύπτει εντούτοις ότι έχετε παραλάβει τη μελέτη για την επικαιροποίηση του οικείου ΠΕΣΔΑ που εκπόνησε ο μελετητής που εσείς επιλέξατε. Η μελέτη αυτή θα έπρεπε να είχε ήδη αποσταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Παρά ταύτα, αντί γι’ αυτό, γίνονται διαρροές κάποιων σχεδίων εγγράφων που αποστέλλονται σε υπουργούς-εκπροσώπους της κυβέρνησης από «αγνώστους», με περιεχόμενο το οποίο προδήλως αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία.
Συγκεκριμένα δια των σχεδίων εγγράφων αυτών, φαίνεται όπως προτείνεται να υιοθετήσει ο ΠΕΣΔΑ τα παρακάτω:
-Τη συνέχιση της λειτουργίας των προσωρινών μονάδων διαχείρισης (δεματοποιητές κ.λπ), (οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι τη λειτουργία των κεντρικών μονάδων) και μετά από την έναρξη λειτουργίας των τελευταίων. Η πρόβλεψη αυτή αντιστρατεύεται, όχι μόνο τη φύση και τους όρους αδειοδότησης των προσωρινών αυτών μονάδων, κατά τα αμέσως προεκτεθέντα, αλλά και την αναμφισβήτητη και σε πλήρη ισχύ αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην υλοποίηση του έργου της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, η υπογραφή της σύμβασης του οποίου εκκρεμεί για λόγους που δεν ανάγονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Περιφέρειας. Επιπροσθέτως των ανωτέρω, η επιδίωξη διατήρησης των προσωρινών μονάδων δημιουργεί και μείζονα ζητήματα νομιμότητας, καθόσον μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και μονάδα για την οποία έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία παραπομπής της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
-Τη διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων από τους Δήμους και όχι από το ΦΟΔΣΑ, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία, οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και όχι οι Δήμοι, είναι οι εκ του νόμου αρμόδιοι για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Το εντυπωσιακότερο δε όλων είναι ότι οι ίδιες «πηγές», προτείνουν τη δια του ΠΕΣΔΑ κατάργηση (!!!) της υπ. αριθ. 3372/378/13-01-2012 απόφασης τους Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η οποία εξεδόθη δυνάμει της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 30 ν.3536/2007 και με την οποία ανατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας η αρμοδιότητα για τη διαχείριση του συνόλου των σύμμεικτων απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ φθάνουν στο σημείο να αξιώνουν την δια του ΠΕΣΔΑ κατάργηση και αυτής της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε σε κορυφαίο κυβερνητικό επίπεδο η υπαγωγή της υλοποίησης του έργου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου στις διατάξεις του ν. 3389/2005, περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Κύριοι, η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει ολοκληρωθεί, η δε Σύμβαση Σύμπραξης είναι έτοιμη προς υπογραφή, μετά και από την έκδοση της υπ΄αριθ. 309/2015 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε κατά τρόπο οριστικό και μη δεκτικό ανακλήσεως ότι δεν κωλύεται η σύναψή της, η δε ισχύς της επικυρώθηκε και από τις επακολουθήσασες υπ’ αριθ 7783/2015 και 7784/2015 αποφάσεις του VΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στο έργο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η αποκλειστικότητα στη διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων, η οποία περιβάλλεται περαιτέρω και της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Το έργο αποτελεί μια άμεσα εφαρμόσιμη, ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας και μπορεί να υλοποιηθεί μόνο ως τέτοια, δηλαδή στο σύνολό της. Τυχόν ματαίωση του έργου συνεπάγεται αναπόφευκτα, νέο σχεδιασμό, νέα αξιολόγηση σε διυπουργικό επίπεδο, νέα δημοπράτηση και νέες καθυστερήσεις.
Οι προσεγγίσεις, λοιπόν, που βασίζονται σε επιλεκτική (alacarte) και κατά περίπτωση υλοποίηση τμημάτων του έργου, αναλόγως των επιθυμιών αιρετών αρχόντων ή και εργολαβικών συμφερόντων, μόνο ως ευχολόγια μπορούν να γίνουν κατανοητές, σε κάθε δε περίπτωση, δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο που προδιαγράφεται από το έργο ΣΔΙΤ. Με άλλες λέξεις, το έργο της Ολοκληρωμένες Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου ή θα εφαρμοστεί ως έχει ή θα ματαιωθεί στο σύνολό του.
Εν κατακλείδι, είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε ότι, εάν η υλοποίηση του έργου ματαιωθεί με δική σας ευθύνη ή και της Κυβέρνησης, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να διαχειριστείτε όχι μόνο τις τυχόν αξιώσεις του αναδόχου, αλλά, άμεσα και σε κάθε περίπτωση, νόμιμα, το σύνολο των απορριμμάτων της Περιφέρειας από την πρώτη κιόλας μέρα μετά την ματαίωσή του. Τυχόν αδράνειά σας, θα καταδικάσει τους δημότες σας, όχι μόνο να ζήσουν σε συνθήκες ντροπής και μείζονος υγειονομικής κρίσης, με τα σκουπίδια στους δρόμους, αλλά και να πληρώσουν τα δυσβάσταχτα πρόστιμα της παράνομης διαχείρισης.
Ενόψει των προεκτεθέντων, αναμένουμε άμεσα την αποστολή της μελέτης του ΠΕΣΔΑ για τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιπτώσεις των πράξεων και παραλείψεών σας θα καταστούν μη αναστρέψιμες και οι εξ αυτών ευθύνες σας, μοιραία θα σας βαρύνουν εις το διηνεκές».