Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018 17:31

Ενημέρωση-διαφάνεια ζητάει η περιφερειακή παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ για την τράπεζα του Π. Τατούλη

ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ 
Λίγες ημέρες πριν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, έδωσε τα συγχαρητήριά του στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής για την ίδρυση περιφερειακής τράπεζας στα πρότυπα αντίστοιχου γερμανικού ομίλου. Σήμερα ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Νίκος Πατσαρίνος, η παράταξη του οποίου στηρίζεται από το κυβερνών κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο παίρνει αποστάσεις από τα συγχαρητήρια του Γιάννη Δραγασάκη αλλά τονίζει ότι ο περιφερειάρχης δεν έχει ενημερώσει ποτέ σχετικά τα συλλογικά όργανα της Περιφέρειας και υπονοεί ότι η διαχείριση του θέματος αυτού γίνεται χωρίς διαφάνεια…

Σε ερώτηση που κατέθεσε ο επικεφαλής της “Πελοπόννησος Πρώτα”, Νίκος Πατσαρίνος, στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον περιφερειάρχη, ζητάει διαφάνεια για το θέμα και μεταξύ άλλων ρωτάει ποιοι είναι οι σύμβουλοί του, με ποια συμφωνία συνεργάζεται με τους συμβούλους αυτούς αλλά και ποιοι είναι οι Γερμανοί συνεργάτες του.

Ειδικότερα, η ερώτηση του Νίκου Πατσαρίνου έχει ως εξής: “Στη χώρα μας η λειτουργία μόνο τεσσάρων τραπεζών που ουσιαστικά διαχειρίζονται περίπου το 97% των διαθέσιμων κεφαλαίων, δημιουργούν μονοπωλιακές συνθήκες σπάνιες και πρωτόγνωρες ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Επομένως κάθε συζήτηση για την δημιουργία τράπεζας (οποιασδήποτε μορφής) που θα λειτουργεί μέσα στο υπάρχον χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι θετική εξέλιξη. Το εγχείρημα όμως αυτό απαιτεί πολύ καλή προεργασία, συμμαχίες και συνεργασίες με αρκετούς φορείς και προπάντων διαφανείς και ανοιχτές διαδικασίες.

Στην Περιφέρειά μας ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης από τον Γενάρη του 2017 είχε προαναγγείλει την δημιουργία Περιφερειακής Τράπεζας στα πρότυπα λειτουργίας των γερμανικών Sparkassen και τη συγκρότηση από τότε συντονιστικής επιτροπής και ομάδων εργασίας που θα επεξεργάζονταν τα επιμέρους αντικείμενα. Πρόσφατα συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη και εκατέρωθεν χαιρετίστηκε η πρωτοβουλία αυτή. Παρά την προσπάθεια που έχουμε καταβάλει, σε κανένα συλλογικό όργανο της Περιφέρειάς μας αλλά ούτε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών (μιας και η δράση αυτή θα λειτουργήσει ως πρότυπο και για άλλες Περιφέρειες) έχει γίνει ενημέρωση.

Με βάση τα παραπάνω θέλουμε να ρωτήσουμε τα εξής:

1) Σύμφωνα με την δέσμευσή σας έχουν συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή και ομάδες εργασίας γι’ αυτήν την δράση και αν ναι, ποιο το έργο τους και ποιοι τις απαρτίζουν;

2) Επειδή πιστεύουμε ότι άλλη είναι η αγορά και άλλα τα θεσμικά και οικονομικά δεδομένα της Γερμανίας σε σχέση με τη χώρα μας, σκοπεύετε να μας ενημερώσετε για τη λειτουργία των Sparkassen στη Γερμανία;

3) Μια τέτοια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία δεν μπορεί να αποδώσει αν δεν αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία. Τι επαφές έχουν γίνει και τι αντιδράσεις υπάρχουν από τα Επιμελητήρια, τους μεγάλους Δήμους και άλλους τοπικούς φορείς;

4) Τι μελέτες ή στοιχεία υπάρχουν για την κεφαλαιακή, οργανωτική επάρκεια της λειτουργίας της Περιφερειακής Τράπεζας; Έχει γίνει ανάλυση για την επιχειρηματική και κοινωνική βάση της; Ποια τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ποιοι οι φορείς συμμετοχής (ντόπιοι και ξένοι) των οποίων έχετε τη σύμφωνη γνώμη και πρόκειται να συνδράμουν; Πότε εκτιμάτε ότι θα μπορείτε να καταθέσετε πλήρη φάκελο παρουσίασης της πρότασης;

5) Ποιοι είναι οι σύμβουλοί σας στο έργο που συζητάμε και μέσω ποιας συμφωνίας; Ποιοι οι Γερμανοί συνεργάτες σας;

6) Η Κυβέρνηση προγραμματίζει την δημιουργία Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Επειδή η δική σας πρόταση για την Περιφερειακή Τράπεζα έχει άλλα χαρακτηριστικά, ποια η σχέση και πώς επηρεάζεται από την ίδρυση της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας;

7) Σκοπεύετε να ενημερώσετε και πότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών για την ίδρυση της Περιφερειακής Τράπεζας;

Για την παράταξη

«Πελοπόννησος Πρώτα»

Ο επικεφαλής

Νίκος Πατσαρίνος