Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018 11:15

Τακτοποιείται το ζήτημα της καταπολέμησης των κουνουπιών στις αστικές περιοχές της Μεσσηνίας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ 
Λύνεται το θέμα με την καταπολέμηση των κουνουπιών στις αστικές περιοχές των πόλεων και των χωριών της Μεσσηνίας, καθώς ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου και έχει ήδη αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Όπως ανακοίνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρία Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπεύθυνοι για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις συγκεκριμένες περιοχές είναι οι Δήμοι, ωστόσο η Περιφέρεια πρόσφερε τη συνδρομή της όταν της το ζητούσαν, με την εταιρία που έχει αναλάβει την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιαστικές περιοχές…

Ειδικότερα, από την Αναπτυξιακή Εταιρία ανακοινώθηκαν τα εξής: “Κάνουμε γνωστό ότι αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την  καταπολέμηση των κουνουπιών στις αστικές περιοχές των πόλεων και οικισμών της Μεσσηνίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο διαγωνισμός της Αναπτυξιακής με την προγραμματική σύμβαση των έξι Δήμων της Μεσσηνίας ανέδειξε προσωρινό μειοδότη την Ένωση Εταιρειών «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε.- ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε- ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.» και θα ακολουθήσουν σύντομα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης.

Όσον  αφορά το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθερία», ότι δεν έχουν ξεκινήσει οι ψεκασμοί στο αστικό κομμάτι με ευθύνη της Περιφέρειας, είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια δεν έχει καμία ευθύνη στο αστικό κομμάτι και εκτελεί μόνο το περιαστικό. Όμως για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Αναπτυξιακής και του  αναδόχου, η καταπολέμηση στο αστικό κομμάτι, έχει συμφωνηθεί να γίνεται ύστερα από αίτημα των Δήμων με την συνδρομή της Περιφέρειας και τον ανάδοχό της που εκτελεί το περιαστικό κομμάτι της καταπολέμησης των κουνουπιών. Προσδοκούμε ότι για τα επόμενα δύο χρόνια που θα ισχύει η σύμβαση δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα με τα κωνωποειδή και την αντιμετώπισή τους”.