Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019 21:57

Μέσα ραδιοεπικοινωνίας για εθελοντικές ομάδες που δρουν σε έκτακτες ανάγκες προσφέρει η Περιφέρεια

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Εξοπλισμό αναγκαίο για την ραδιοεπικοινωνία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης προμηθεύεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να τον προσφέρει στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μεσσηνίας, στο Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης με υπεύθυνο τον Χρήστο Παντζή και στον ειδικευμένο σπηλαιοδιασώστη Θεολόγο Παρασκευά…

Πρόκειται για εξοπλισμό  όπως πομποδέκτες, τροφοδοτικά κ.ά κόστους 4.642 ευρώ. Η προμήθεια θα γίνει από την εταιρία “Freebyte-Κονταρίνης” και η σχετική σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί από τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη.