Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 21:25

Έμμισθος εντεταλμένος σύμβουλος της περιφερειακής αρχής ο Γιάννης Μπουντρούκας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑ 
Με αμοιβή ίση με του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, ο Γιάννης Μπουντρούκας, επικεφαλής της παράταξης “Πελοποννησιακή Συμμαχία, ορίστηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, εντεταλμένος σύμβουλος με αρμοδιότητα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία…

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Μπουντρούκας στηρίχθηκε από το Κίνημα Αλλαγής, το οποίο όμως σε συνεδρίαση των κομματικών του οργάνων αποφάσισε ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης του δεν θα πρέπει να συνεργαστεί με την περιφερειακή αρχή που στήριξε η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο ο κ. Μπουντρούκας έκανε τη δική του επιλογή.

Όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση του περιφερειάρχη κ. Νίκα, “ορίζουμε το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μπουντρούκα Ιωάννη του Παναγιώτη ως Εντεταλμένο Σύμβουλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας: Η θητεία του άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας και ισχύει για ένα έτος. Ο ανωτέρω θα λαμβάνει την οριζόμενη εκ της παρ.1 του άρθρου 181 του Ν.3852/2010 αντιμισθία. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της”.