Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 11:37

Επερώτηση Γόντικα σε Νίκα για το έργο "Ριζόμυλος-Κορώνη"

Επερώτηση με θέμα: «Αποζημίωση 1.186.361,30 € για θετικές ζημιές στον ανάδοχο του έργου ‘Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε-Έξοδος Καλαμακίου’», υπέβαλε στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Νίκος Γόντικας…

Όλο το κείμενο της επερώτησης έχει ως εξής:
«Κ. Περιφερειάρχα,

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/8/2019 αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση του 4ου ΑΠΕ του πιο πάνω έργου, που προέβλεπε αποζημίωση στον ανάδοχο παρόλο που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2859/19-8-2019 έγγραφό της ζητούσε στοιχεία από την Περιφέρεια, που δεν είχαν υποβληθεί.

Στην ίδια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Αρχή δήλωνε ότι, δεν υπήρχαν άλλες διεκδικήσεις εκτός των 5 εκατομμυρίων ευρώ για το χρονικό διάστημα 13/4/2017 μέχρι και 12/2/2019, ενώ ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας δήλωνε ότι εκκρεμούν κι άλλες διεκδικήσεις. 

Η ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2964/9-9-19 έγγραφό της διατυπώνει αρνητική γνώμη ως προς την πιο πάνω αποζημίωση για θετικές ζημιές στον ανάδοχο ύψους 1.186.361,30 ευρώ.

Μετά από τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Περιφερειάρχα:

  • Θα καταβληθεί τελικά η πιο πάνω αποζημίωση για θετικές ζημιές στον ανάδοχο ύψους 1.186.361 ευρώ;
  • Εκκρεμούν άλλες διεκδικήσεις του ανάδοχου για το συγκεκριμένο έργο;
  • Θα φέρετε για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο συνολικά την πορεία και την προοπτική του συγκεκριμένου έργου;

16-10-2019

Ο Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης

Νίκος Γόντικας»