Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019 14:03

Πρόταση Λυμπεροπούλου: Ενεργειακή αποτίμηση των δημοσίων κτιρίων και φωτοβολταϊκά στις στέγες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Πρόταση για την ενεργειακή αποτίμηση όλων των δημοσίων κτιρίων, όλων των δημόσιων φορέων, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ακολούθως την τοποθέτηση φωτολταϊστικών στις στέγες τους, με προτεραιότητα στα κτίρια της Περιφέρειας, έχει καταθέσει η επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης “Πράσινο Πελοποννήσος”, Δήμητρα Λυμπεροπούλου. Η πρόταση θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την ερχόμενη Δευτέρα. Η Δήμητρα Λυμπεροπούλου τονίζει ότι η πρότασή της μπορεί να χρηματοδοτηθεί από προγράμματα γιατί εξασφαλίζει την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων και την παραγωγή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές...

Συγκεκριμένα η Δήμητρα Λυμπεροπούλου και η “Πράσινη Πελοπόννησος” προτείνουν, “την ανάληψη, το ταχύτερο δυνατόν, πρωτοβουλίας εκ μέρους της Περιφέρειας  Πελοποννήσου για την εκπόνηση Μελέτης με στόχους:

- Την ενεργειακή αποτίμηση των εν λόγω κτιρίων από πλευράς ενεργειακής αποδοτικότητας.

- την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων στις στέγες των ιδιόκτητων κτιρίων που ανήκουν σε  φορείς δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας. 

Η Μελέτη θα αποτελέσει ισχυρό στοιχείο ετοιμότητας για να υποβληθεί, χωρίς καθυστέρηση, από την ίδια την Περιφέρεια μια (η και περισσότερες) σχετική επενδυτική πρόταση στο ΣΕΣ, με δύο πεδία εφαρμογής: 

  • την ενεργειακή  αναβάθμιση των κτιρίων (θερμομόνωση, παθητικά συστήματα θέρμανσης, δροσισμού) και 
  • την αυτοπαραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η επενδυτική αυτή πρόταση υπηρετεί τον Θεματικό στόχο 4 (Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα) στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου 2 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον») του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η Μελέτη αυτή προτείνεται ειδικότερα:

  • Να εντοπίσει με βάση τα τηρούμενα στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου το σύνολο (ή μεγάλη προσέγγισή του) των κτιρίων δημόσιας εν γένει ιδιοκτησίας. 
  • Να τα κατηγοριοποιήσει σε κτίρια της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Δήμων, των Υπουργείων (πχ δικαστικά κτίρια, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά κτίρια όλων των βαθμίδων, διοικητήρια κλπ).
  • Να καταρτίσει μια σειρά προτεραιότητας (πχ, με δεδομένο ότι την πρωτοβουλία εφαρμογής θα έχει η Περιφέρεια πρώτη προτεραιότητα είναι τα κτίρια ιδιοκτησίας της). Επίσης η σειρά προτεραιότητας θα αφορά και τα ίδια τα κτίρια κάθε φορέα με βάση κριτήρια σχετικά με την στατική και γενική κατάστασή τους, το αν είναι σε χρήση ή όχι, την πιθανότητα ζητημάτων ασφαλείας του εξοπλισμού.
  • Να προβεί σε εκτίμηση κόστους επένδυσης με διάφορα σενάρια (ανάλογα κυρίως με την επιφάνεια που θα καλυφθεί και άλλες παραμέτρους που θα προκύψουν) καθώς και αναμενομένων ωφελειών.
  • Να περιλάβει προτάσεις για τη διοίκηση – επιμέλεια του προγράμματος, για την κατάρτιση προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες  προς διευκόλυνση των επιμέρους φορέων (Δήμων κλπ).

Με βάση την μελέτη, η οποία θα είναι πολλαπλά χρήσιμη και όχι μόνο για τους σκοπούς της παρούσας πρότασης,  μπορεί να καταρτισθεί σειρά επενδυτικών προτάσεων προς χρηματοδότηση, ξεκινώντας από αυτές που θα κρίνονται ευκολότερα υλοποιήσιμες. 

Το προτιμότερο και πιθανότατα πλέον εφαρμόσιμο είναι  η μελέτη να γίνει από Ομάδα έργου υπαλλήλων της Περιφέρειας.

Εργαλείο υλοποίησης του σχεδίου, όσον αφορά τα κτίρια ιδιοκτησίας της Περιφέρειας μπορεί να είναι η Αναπτυξιακή εταιρία της περιφέρειας”.