Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020 09:22

Ποσό 5.000.000 ευρώ για διαγραμμίσεις και σήματα στους δρόμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Με μία εργολαβία και για τους πέντε Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, θα γίνουν έργα διαγραμμίσεων και τοποθέτησης σημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας. Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια, με τη μία εργολαβία θα επιτευχθεί μεγαλύτερη έκπτωση, από την οποία θα μπορέσει στη συνέχεια να δημοπρατηθεί νέο έργο, πάλι για το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας…

Ειδικότερα από την Περιφέρεια ανακοινώθηκε: “Πίστωση 5.000.000 ευρώ διατέθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να δημοπρατήσει σε μία εργολαβία παρεμβάσεις στο εθνικό δίκτυο και των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων.

Στη σχετική σύσκεψη που έγινε υπό τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου, στην Τρίπολη, διευκρινίστηκε ότι η πίστωση αυτή θα χρηματοδοτήσει μία εργολαβία, που θα δημοπρατήσει η έδρα, αντικείμενο της οποίας θα είναι η οριζόντια και κάθετη σήμανση σε όλο το μήκος του εθνικού οδικού δικτύου και στις 5 Π.Ε. Με τη μέθοδο αυτή, όπως τονίστηκε, εξοικονομούνται εργατοώρες και επιυγχάνονται καλύτερες εκπτώσεις.

Στο πλαίσιο της εν λόγω εργολαβίας θα γίνουν διαγραμμίσεις, θα αλλαχθούν όλες οι φθαρμένες ενημερωτικές και προειδοποιητικές πινακίδες και θα τοποθετηθούν ανακλαστικά κολωνάκια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκπτωση αυτής της μεγάλης εργολαβίας θα αξιοποιηθεί για τη δημοπράτηση επιπλέον παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των πέντε Π.Ε.

Σημειώνεται ότι με το πιο πάνω κονδύλιο, το σύνολο της πίστωσης για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας ανέρχεται πλέον σε 15.000.000 ευρώ”.