Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 00:18

Η Περιφέρεια θα δώσει 6.000.000 ευρώ για θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας και δομές καινοτομίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Τρέχει από σήμερα η προθεσμία υποβολής προτάσεων από τους ιδιώτες αλλά και τους φορείς που αναζητούν χρηματοδότηση για τη δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας και δομών καινοτομίας. Πρόκειται για δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύψους 3.000.000 ευρώ το καθένα και πριν λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε η σχετική πρόσκληση...

Το ένα πρόγραμμα έχει τίτλο «Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Αφορά, όπως σημειώνεται στη σχετική πρόσκληση, «στη δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, και ειδικότερα στη δημιουργία μίας Κεντρικής Δομής στην Τρίπολη και τεσσάρων Περιφερειακών Δομών σε μία πόλη κάθε Περιφερειακής Ενότητας (Καλαμάτα, Ναύπλιο, Κόρινθο και Σπάρτη). Οι υπό διαμόρφωση δομές αναμένεται να συνθέσουν έναν υποστηρικτικό μηχανισμό για ανάδειξη ιδεών που προέρχονται από φορείς έντασης γνώσης και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων».

Η δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την πρόσκληση αυτή ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Προτάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις έξι Νοέμβρη 2020.

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ

Το δεύτερο πρόγραμμα έχει τίτλο «Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». Σκοπός είναι «η ίδρυση θερμοκοιτίδων, ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης σχεδιασμένο να επιταχύνει την ανάπτυξη και την επιτυχία νεοϊδρυθεισών και εκκολαπτόμενων επιχειρήσεων, παρέχοντας στους νέους επιχειρηματίες πρόσβαση σε πόρους και σε μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η οποία δύναται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για όλη την Περιφέρεια. Μέσω της πρόσκλησης προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί η υποστήριξη της λειτουργίας θερμοκοιτίδων, οι οποίες θα προσφέρουν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, κοινές υποδομές και ειδικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας το ξεκίνημα και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων ,σε τομείς που τεκμηριωμένα παρουσιάζουν, κατά προτεραιότητα- συνάφεια με τους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

  • Αγροδιατροφικός Τομέας
  • Τουρισμός – Πολιτισμός & Δημιουργική Βιομηχανία
  • Μεταποιητική Βιομηχανία και Λοιποί Δυναμικοί Τομείς (παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικάορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών, μαρμάρου)
  • Οριζόντιοι Υποστηρικτικοί Τομείς (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών- ΤΠΕ)».

Και σε αυτή την περίπτωση, η δημόσια δαπάνη που διατίθεται είναι 3.000.000 ευρώ, ενώ προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα μέχρι τις 6 Νοέμβρη.