Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2020 11:17

Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί αναπλάσεις σε πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων με 17.000.000 ευρώ

Έργα “αναβάθμισης της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος” σε πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 17.000.000 ευρώ, με πρόγραμμα του ΕΣΠΑ…

Ο τίτλος της σχετικής πρόσκλησης που δημοσιεύθηκε χθες από την Περιφέρεια είναι «Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ "Πελοπόννησος"». 

Πρόκειται να χρηματοδοτηθούν “αναπλάσεις αστικών περιοχών, ποδηλατόδρομοι σε πόλεις, προσβάσεις ήπιας κυκλοφορίας στον

αστικό ιστό, διαμόρφωση χώρων πράσινου σε περιοχές του αστικού ιστού, έργα βελτίωσης της κινητικότητας σε αστικά κέντρα

με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, αποκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων για αναζωογόνηση υποπεριοχών στα αστικά

κέντρα”.

Αν και η πρόσκληση  δημοσιεύθηκε χθες, σε αυτή σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ξεκίνησε στις 23 Ιούνη 2020 και ολοκληρώνεται στις 15 Οκτώβρη 2020.