Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 18:10

Αυξήθηκαν σε 40 τα εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων” που πλήττει η πανδημία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Κατά 10.000.000 ευρώ αυξήθηκε το ποσό των 30.000.000 ευρώ της δράσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που πλήττει η πανδημία. Επιπλέον παρατάθηκε εκ νέου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, μέχρι τις 15 Δεκέμβρη 2020…

Σχετικά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώθηκαν τα εξής: 

“Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έλαβε έγκριση και θα διαθέσει επιπλέον 10.000.000 ευρώ στην αρχική πίστωση της -ύψους δημόσιας δαπάνης 30.000.000 ευρώ- πρόσκλησης για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, στο πλαίσιο του ΠΕΠ 2014 – 2020.

Αυτό γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, προσθέτοντας ότι  σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους δικαιούχους των επιπλέον 10 εκατομμυρίων θα ενταχθούν και ΚΑΔ επιχειρήσεων που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική πρόσκληση των 30.000.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, με την τρίτη τροποποίηση της εν πιο πάνω πρόσκλησης για την δράση 3.a.4 που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας και δημοσιοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πελοποννήσου (ΕΥΔΕΠ), παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έως τις 15  Δεκεμβρίου 2020 (στις 3 το μεσημέρι).

Στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης”.