Πέμπτη, 07 Ιανουαρίου 2021 13:35

Πρόστιμο σε πυρηνελαιουργείο για παραβάσεις που καταγράφηκαν το 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ επιβλήθηκε σε πυρηνελαιουργείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Μεσσηνίας, για παραβάσεις όμως που καταγράφηκαν το 2019. Μεταξύ των παραβάσεων αυτών, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, είναι η διάθεση “μικρής ροής υγρών σκούρου χρώματος”, “υψηλού ρυπαντικού φορτίου”, σε αποστραγγιστική τάφρο. Η απόφαση υπογράφεται από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα…

Σύμφωνα με την απόφαση, από το πρόστιμο των 8.000 ευρώ τα 4.000 ευρώ επιβλήθηκαν επειδή κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του πυρηνελαιουργείου το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Μεσσηνίας (έκθεση του ΚΕΠΕ στις 23/12/2019) “ υπήρχαν δύο πλαστικές σωλήνες διαμέτρου περίπου 20 εκατοστών έκαστη οι οποίες απόληγαν” σε  αποστραγγιστική τάφρο. “Από τις δύο αυτές σωλήνες παρατηρήθηκε μικρή ροή υγρών σκούρου χρώματος προς την αποστραγγιστική τάφρο. Κατά την αυτοψία ελήφθη δείγμα υγρού από την σωλήνα του νότιου άκρου της δυτικής πλευράς (...) και εστάλη στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) για ανάλυση. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των υγρών που έγιναν (...) πιστοποιούν ιδιαίτερα υψηλές τιμές όσον αφορά το οργανικό φορτίο τους καθώς και άλλων μεγεθών. Ενδεικτικά το BOD έχει τιμή 880 (mg O2/L) με παραμετρική τιμή 40 (mg O2/L), τα ολικά αιωρούμενα στερεά 81 με παραμετρική τιμή 30, ενώ το COD έχει τιμή 2600 (mg O2/L) με παραμετρική τιμή 120 (mg O2/L). Τα υγρά αυτά χαρακτηρίζονται ως υψηλού ρυπαντικού φορτίου με χαρακτηριστικά βιομηχανικών υγρών αποβλήτων (...) τα οποία είναι μη αποδεκτά για διάθεση σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες (...)”.

Επίσης από τα 8.000 ευρώ του προστίμου τα 3.000 ευρώ επιβλήθηκαν επειδή “είχε διαμορφωθεί αυτοσχέδια δεξαμενήαποθήκευσης διφασικού πυρήνα με τοιχώματα από πυρηνόξυλο και τα 1.000 ευρώ επειδή “στον περιβάλλοντα χώρο υπήρχαν διάσπαρτες ποσότητες πυρηνόξυλου από την παραγωγική διαδικασία καθώς και στην νότια πλευρά της εγκατάστασης υπήρχαν ποσότητες SCRAP (παλιοσίδερα)”.

Στ.Μ.