Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 12:04

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι δεν γνωρίζουν τι συζητά και αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 
Το αδιαφανές και αντιδημοκρατικό πλαίσιο που διαμορφωθεί ως προς τη λειτουργία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, από τη μετατροπή της Οικονομικής Επιτροπής σε υπερόργανο, για τα θέματα και τις αποφάσεις της οποίας όμως δεν έχουν ενημέρωση οι περιφερειακοί σύμβουλοι, υπογραμμίζει ο Θανάσης Πετράκος, επικεφαλής της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου. Ζητά, για λόγους διαφάνειας και δημοκρατικής λειτουργίας, οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής να μεταδίδονται ηλεκτρονικά και να αποστέλλονται σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους οι εισηγήσεις των θεμάτων. Διαφορετικά ζητά να μπει η πρότασή του, ως θέμα, στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τη στήριξη των υπόλοιπων παρατάξεων της μειοψηφίας…

Ο Θανάσης Πετράκος σε σχετική επιστολή του προς τον περιφερειάρχη, Παναγιώτη Νίκα και τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Μανώλη Σκαντζό, τονίζει τα εξής: 

“Είναι γνωστό ότι η οικονομική επιτροπή μετά τις γνωστές αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης, έχει γίνει πλέον υπερόργανο το οποίο συζητά και αποφασίζει πάρα πολλά και σοβαρά ζητήματα πολλά απ’ τα οποία ήταν πριν στην αρμοδιότητα του ΠεΣυΠ.

Πέραν της αντιδημοκρατικότητας όλων αυτών των ρυθμίσεων τις οποίες έχει με αποφάσεις του καταγγείλει το ΠεΣυΠ, οι εξελίξεις αυτές έχουν ως συνέπειες α) η πλειοψηφία των μελών του ΠεΣυΠ να αγνοεί πολλά και σημαντικά θέματα τα οποία αποφασίζονται, β) οι πολίτες επίσης να μη γνωρίζουν τι έχει συζητηθεί, παρά μόνο τις αποφάσεις.

Συνεπώς επιβάλλεται στα πλαίσια της διαφάνειας και της δυνατότητας για άπλετη ενημέρωση όλων να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, ώστε να γνωρίζουν και οι συνάδελφοι και οι πολίτες της Πελοποννήσου τι ακριβώς συζητείται και τι υποστηρίζει η κάθε μια και ο καθένας συνάδελφος μέλος ή παρατηρητής της οικονομικής επιτροπής.

Για όλους αυτούς τους λόγους προτείνουμε:

Α. Να βιντεοσκοπούνται οι συνεδριάσεις ώστε να μπορεί να τις παρακολουθεί ή την ώρα της συνεδρίασης ή και μετά ο κάθε συνάδελφος – συναδέλφισσα και ο κάθε πολίτης και φυσικά και οι δημοσιογράφοι.

Β. Να αποστέλλονται μαζί με την ημερήσια διάταξη στους συναδέλφους – μέλη του ΠεΣυΠ και στους δημοσιογράφους και οι εισηγήσεις των θεμάτων.

Κύριε Περιφερειάρχη, θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα διότι είναι θέμα διαφάνειας και δημοκρατίας. Αν δεν συμφωνείτε καλούμε τους συναδέλφους του ΠεΣυΠ να συνυπογράψουν το αίτημά μας ώστε να συζητηθεί στην πρώτη συνεδρίαση του ΠεΣυΠ και να ληφθεί απόφαση”.