Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 07:51

Εγκρίθηκε ο καταψηφισμένος προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2021 στη συνεδρίαση του Σώματος, στα τέλη Δεκέμβρη 2020, έλαβε 21 ψήφους υπέρ και 28 κατά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της σημερινής κυβέρνησης, ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα και αυτό γιατί οι αρνητικές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη! Θα λαμβάνονταν υπόψη εάν έμπαινε για ψήφιση και εναλλακτική πρόταση απέναντι στην πρόταση της περιφερειακής αρχής, κάτι όμως που είναι αδύνατο να γίνει χωρίς την υποστήριξη της Οικονομικής και των άλλων Υπηρεσιών. Δηλαδή ακόμη και μία ψήφο να έπαιρνε η εισήγηση της περιφερειακής αρχής και όλες οι άλλες ψήφοι να ήταν κατά και πάλι θα πέρναγε ομόφωνα…!

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε για την έγκριση του προϋπολογισμού: “Εγκρίθηκε και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την οποία το σώμα ενέκρινε τον φετινό προϋπολογισμό καθώς και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας για το 2021.

Στην σχετική απόφασή της, ειδικότερα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφαίνεται ότι “η με αριθμό 442/2020 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου -αναφορικά με την έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2021 καθώς έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου για το έτος 2021- κρίνεται νόμιμη”.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2021 η Περιφέρεια Πελοποννήσου προϋπολογίζει έσοδα 111.381.603,30 ευρώ, έξοδα 170.459.210,51 ευρώ, με το έλλειμμα των 59.077.607,21 ευρώ να καλύπτεται από το ταμειακό υπόλοιπο του περασμένου χρόνου 2020”.