Σάββατο, 29 Μαϊος 2021 11:26

Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς την Περιφέρεια για έργα σε δρόμους με 60.000.000 ευρώ

Στα 60.000.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης που κάνει η Διαχειριστική Αρχή προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την ένταξη έργων σε δρόμους. Πρόκειται για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας». Η προτάσεις πρέπει να υποβληθούν για αξιολόγηση μέχρι τις 30 Ιούνη 2021…

Στην πρόκληση σημειώνετια ότι “στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται η λειτουργική βελτίωση, όπως και η ριζική αναβάθμιση σημαντικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να συνδεθούν αποτελεσματικά ως προς την χρονοαπόσταση και με ασφάλεια οι εσωτερικές παραγωγικές και τουριστικές ζώνες της Περιφέρειας με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

Ως εκ τούτου, η εν λόγω δράση περιλαμβάνει πράξεις οδικών υποδομών με επιμέρους εν δυνάμει χαρακτηριστικά που αφορούν βελτίωση των γεωμετρικών ή/ και σημαντικών τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών (κατασκευή κόμβων, γέφυρες, ασφαλτοστρώσεις, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμό κ.α.), με στόχο τη μείωση των χρονοαποστάσεων και την οδική ασφάλεια στις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών”. 

Για κατασκευή νέων δρόμων το ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα 37,5 εκατ. ευρώ και για ανακατασκευή δρόμων 22,5 εκατ. ευρώ.