Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013 17:10

Ενστάσεις ως την Τρίτη για τη μελέτη του βιολογικού και της αποχέτευσης στη Μάνη

ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Δεκτές έγιναν και οι 19 προσφορές, των αντίστοιχων κοινοπραξιών, για τη μελέτη της αποχέτευσης και του Βιολογικού Καθαρισμού της Δυτικής Μάνης. Όσοι αμφισβητούν την εγκυρότητα της…

…απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού μπορούν να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέχρι την άλλη Τρίτη.
Πρόκειται για έργο που αφορά τους οικισμούς της Καρδαμύλης, της Στούπας, του Αγίου Νικολάου, του Λεύκτρου και του Νεοχωρίου, ενώ το προεκτιμόμενο κόστος της μελέτης ανέρχεται στα 768.000 ευρώ περίπου.
Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής των προσφορών, θα ξεκινήσει η φάση του ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, ενώ στο τέλος θα ανοίξουν οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές, ώστε να γίνει η επιλογή της πλέον συμφέρουσας, τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής άποψης.
Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί ένας μήνας περίπου για να εισηγηθεί η επιτροπή τον προσωρινό ανάδοχο.