Δευτέρα, 27 Μαϊος 2013 12:09

Τα μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής στη Μεσσηνία

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η Ελένη Κουζή, η Βεατρίκη Γάττου, ο Μανώλης Κλαμπατσέας και ο Χριστόδουλος Μακρής, είναι τα μέλη του νομαρχιακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με διόρθωση προηγούμενης απόφασης του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μανώλη Αγγελάκα…

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για κάθε οικοδομική εργασία σε κτήρια ή γήπεδα που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.α.
Σύμφωνα με την απόφαση του Μ. Αγγελάκα, το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας συγκροτείται από:
1. Την Κουζή Ελένη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Πρόεδρο με αναπληρώτρια την Δουλάμη Αικατερίνη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Την Γάττου Βεατρίκη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Χριστοδούλου Κωνσταντίνο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος.
3. Τον Κλαμπατσέα Εμμανουήλ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με αναπληρώτρια την Καυκά - Τζιναέτη Ευγενία Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
4. Τον Μακρή Χριστόδουλο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με αναπληρωτή τον Παπαμικρούλη Ιωάννη Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
5. Γραμματέας του ως άνω Συμβουλίου ορίζεται ο Μαρκόπουλος Χαράλαμπος, του κλάδου ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων) με Ε΄ βαθμό, υπάλληλος του Δασαρχείου Καλαμάτας, με αναπληρώτρια την Βασιλειάδη Μάρθα, του κλάδου ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων) με Ε΄ βαθμό, υπάλληλο του Δασαρχείου Καλαμάτας.