Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014 00:00

Ακύρωση του διαγωνισμού για τα σκουπίδια ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Να ακυρώσει το διαγωνισμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί θα είναι καταστροφικός περιβαλλοντικά και οικονομικά αλλά και επειδή δεν προηγήθηκε η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού, ζητούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Πελοπόννησο…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Να ακυρώσει το διαγωνισμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί θα είναι καταστροφικός περιβαλλοντικά και οικονομικά αλλά και επειδή δεν προηγήθηκε η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού, ζητούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Πελοπόννησο…

Οι βουλευτές Μεσσηνίας Θανάσης Πετράκος, Αρκαδίας Κώστας Ζαχαριάς και Αργολίδας Δημήτρης Κοδέλας, σε κοινή ερώτησή τους που κατέθεσαν στη Βουλή για τον υπουργό Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη, σημειώνουν ότι «έχουμε τονίσει και επιμένουμε ότι (σ.σ. ο διαγωνισμός) θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα επιβαρύνει οικονομικά τους κατοίκους της Πελοποννήσου μέσω σημαντικής αύξησης των δημοτικών τελών. Επιπλέον, το προωθούμενο σχέδιο, δεν είναι συμβατό με τις τελευταίες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφού η προκήρυξη με την οποία έγινε η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου περιλαμβάνει ως όρο και "την εγγυημένη ποσότητα" αποβλήτων».
Οι βουλευτές σημειώνουν επίσης ότι από την Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την επικαιροποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων, η οποία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τον Οκτώβριο και η οποία παρουσιάζεται ως προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της διαχείρισης των απορριμμάτων στον ιδιωτικό όμιλο.
Οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν μεταξύ άλλων: «Επειδή θεωρούμε ότι η σύμβαση ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προωθεί ένα καταστροφικό για το περιβάλλον και οικονομικά ασύμφορο σχέδιο,
Επειδή η διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι κορυφαίο περιβαλλοντικό ζήτημα και αποτελεί οξύ πρόβλημα για το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας, όταν μάλιστα κάποιοι εξ αυτών κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφού οδηγήθηκαν σε αδυναμία διαχείρισης των απορριμμάτων τους λόγω και των μέχρι σήμερα ακολουθούμενων πολιτικών του Υπουργείου και των επιλογών της Περιφέρειας και του ΦοΔΣΑ,
Επειδή η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει η σύμβαση για την ολοκληρωμένη διαχείριση που εκκρεμεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Επειδή στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης πρέπει να τηρείται η νομιμότητα και να εφαρμόζονται με συνέπεια οι όροι των συμβάσεων του Δημοσίου,
Επειδή στα πλαίσια της διαφάνειας και του δημοκρατικού διαλόγου η έγκαιρη δημοσιοποίηση των μελετών και των συμβάσεων είναι απαραίτητη για να υπάρξει διαβούλευση πολιτών, κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και μάλιστα των Δήμων της Περιφέρειας προκειμένου να μπορέσει να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1.    Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής θα ακυρώσει το καταστροφικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων που σχεδιάζει να εκτελέσει με ΣΔΙΤ η Περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου;
2.    Έχει παραληφθεί η έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και προστασία των φυσικών πόρων, εν όψει της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020" ;
3.    Ποιο είναι σήμερα το χρονοδιάγραμμα επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου;
Αιτούμαστε: Την κατάθεση του συνόλου της έκθεσης "Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και προστασία των φυσικών πόρων, εν όψει της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020", που προέκυψε από τη σύμβαση της 23-5-2014 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την ανάδοχο εταιρεία "Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε."».