Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Η Δ. Λυμπεροπούλου στην Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
Στο Πανελλαδικό Συμβούλιο και στο ανώτατο όργανο των Οικολόγων Πράσινων, την Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος, συμμετέχει η Δήμητρα Λυμπεροπούλου, μέλος των Οικολόγων Πράσινων Πελοποννήσου...

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
Στο Πανελλαδικό Συμβούλιο και στο ανώτατο όργανο των Οικολόγων Πράσινων, την Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος, συμμετέχει η Δήμητρα Λυμπεροπούλου, μέλος των Οικολόγων Πράσινων Πελοποννήσου.

Στο 11ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος που έγινε στις 15 και 16 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή αρκετών μελών από την Πελοπόννησο, η Δήμητρα Λυμπεροπούλου αναδείχθηκε πρώτη σε ψήφους, ενώ εκλέγεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 
Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση Τύπου: «Κατά την πρώτη συνεδρίαση, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, η νεοεκλεγείσα εξαμελής Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων ολοκλήρωσε την κατανομή αρμοδιοτήτων - ευθυνών στα μέλη της ΕΓ. Η Δήμητρα Λυμπεροπούλου, ανέλαβε αρμοδιότητες για τη λειτουργία των Πολιτικών Κινήσεων και Περιφερειακών Οργανώσεων συνδέσμου με την Οργανωτική Επιτροπή και υπεύθυνη για τη λειτουργία των Πολιτικών Κινήσεων και Περιφερειακών Οργανώσεων του κόμματος Οικολόγοι Πράσινοι. 
Με μεγάλη ανανέωση των στελεχών τους στα πολιτικά όργανα και αποφάσεις σε σημαντικά θέματα της κρίσιμης για την χώρα πολιτικής συγκυρίας ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες σηματοδοτούν μια νέα πορεία με πολλά νέα πρόσωπα που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις και τους δεσμούς του οικολογικού - πράσινου πολιτικού χώρου με την κοινωνία».