Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Συστάσεις στους καταναλωτές για την αγορά κρεάτων-γαλακτοκομικών

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Μην ψωνίζετε τρόφιμα από περιστασιακούς πωλητές, αποφεύγετε τα κρέατα που είναι σε τσιγκέλια εκτός ψυγείων, ελέγχετε…

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Μην ψωνίζετε τρόφιμα από περιστασιακούς πωλητές, αποφεύγετε τα κρέατα που είναι σε τσιγκέλια εκτός ψυγείων, ελέγχετε…

…τις σφραγίδες υγειονομικού ελέγχου, είναι μερικές από τις συστάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, προς τους καταναλωτές, για τα τρόφιμα των Χριστουγέννων.
Ειδικότερα, οι συστάσεις έχουν ως εξής:
«Αγοράστε από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία αγοράς.
Αγορές από περιστασιακούς πωλητές ή δήθεν παραγωγούς μπορεί να προκαλέσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα υγείας.
Αγορά κρεάτων - πουλερικών
1. Επιλέγετε κρέας μόνο από κρεοπωλεία που λειτουργούν νόμιμα.
2. Επιλέγετε κρεοπωλεία στα οποία τηρούνται οι κανόνες υγιεινής (καθαροί χώροι, καθαρά και τακτοποιημένα ψυγεία και ψυχόμενες προθήκες συντήρησης του κρέατος, καθαρά ρούχα προσωπικού).
3. Βεβαιωθείτε ότι το κρέας προέρχεται από σφάγιο το οποίο έχει σφαγεί σε εγκεκριμένο σφαγείο και έχει υποστεί τον προβλεπόμενο κτηνιατρικό έλεγχο. Αυτό το βεβαιώνουν οι σφραγίδες υγειονομικού ελέγχου και κατηγορίας.
Τυρκουάζ χρώματος για τα ζώα που έχουν γεννηθεί και σφαγεί στην Ελλάδα. Το ίδιο και αυτά της Ε.Ε. που έχουν σφαγεί σε ελληνικά σφαγεία. Επιπλέον τίθεται σε αυτά σφραγίδα ορθογώνια που αναγράφει το όνομα της χώρας προέλευσης.
Ζώα από τρίτες χώρες φέρουν σφραγίδες καταλληλότητας κυανού χρώματος (κεραμιδί) και σφραγίδες προέλευσης ίδιου χρώματος.
4. Βεβαιωθείτε ότι στα κρεοπωλεία τα νωπά κρέατα διατηρούνται υπό ψύξη 2-4ο C και ποτέ σε ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους. Τα κατεψυγμένα κρέατα πρέπει να διατηρούνται σε κατάψυξη -18ο C ή και χαμηλότερη.
5. Αγοράστε πουλερικά και κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή σε προθήκες ψυγεία και όχι αυτά που είναι εκτός ψυγείου, κρέμονται από τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνες και μικρόβια. 
6. Τα νωπά εγχώρια μη συσκευασμένα πουλερικά πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένα, χωρίς πούπουλα και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας σε καρτελάκι μιας χρήσης κατάλληλα τοποθετημένο πάνω στο κρέας.
7. Τα συσκευασμένα νωπά ή κατεψυγμένα πουλερικά πρέπει να φέρουν την σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο ευανάγνωστο).
8. Αποθηκεύστε τα στο ψυγείο ή καταψύκτη όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά την αγορά.
Αγορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1. Τα τυριά θα πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε τυροκομεία που λειτουργούν νόμιμα. Μην αγοράζετε ποτέ “φρέσκα τυριά” από παραγωγούς που τυροκομούν οι ίδιοι διότι οι υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους είναι άγνωστες και πιθανόν ΟΧΙ σωστές.
2. Τα τυριά θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας με τα αρχικά της χώρας και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης ημερομηνία παραγωγής συσκευασίας και ανάλωσης».