Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 14:44

Πλέγματα για τους βράχους που πέφτουν στον Ταΰγετο

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 
Νέο έργο, για την αντιμετώπιση του σοβαρού και επικίνδυνου προβλήματος με τις κατακρημνίσεις βράχων στον Ταΰγετο και την Εθνική Οδό Καλαμάτας - Σπάρτης, ξεκινάει το επόμενο διάστημα. Θα μπουν και σε άλλα σημεία πλέγματα ώστε να συγκρατούν τους βράχους και να μην πέφτουν στο δρόμο. Σήμερα έγινε ο διαγωνισμός και προσφέρθηκαν τεράστια ποσοστά έκπτωσης…

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 
Νέο έργο, για την αντιμετώπιση του σοβαρού και επικίνδυνου προβλήματος με τις κατακρημνίσεις βράχων στον Ταΰγετο και την Εθνική Οδό Καλαμάτας - Σπάρτης, ξεκινάει το επόμενο διάστημα. Θα μπουν και σε άλλα σημεία πλέγματα ώστε να συγκρατούν τους βράχους και να μην πέφτουν στο δρόμο. Σήμερα έγινε ο διαγωνισμός και προσφέρθηκαν τεράστια ποσοστά έκπτωσης…

Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία Naquatec A.E., που προσέφερε έκπτωση ύψους 75,98%! Η ίδια εταιρία ήταν η ανάδοχος του αντίστοιχου έργου που έγινε πέρσι πάλι στην Εθνική Οδό Καλαμάτας - Σπάρτης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 500.000 ευρώ.
Συνολικά στο διαγωνισμό συμμετείχαν εννέα εργολάβοι ή τεχνικές εταιρίες και όλες οι προσφορές είχαν έκπτωση από 55% και πάνω!
Στ.Μ.