Τετάρτη, 08 Απριλίου 2015 18:12

Έργο 400.000 ευρώ για τα βράχια στο δρόμο Άμφειας - Πολιανής

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Με την επιδίωξη να αρθεί η επικινδυνότητα στο δρόμο Άμφειας - Πολιανής, με τη συγκράτηση των βράχων που πέφτουν στους δρόμους, η Περιφέρεια Πελοποννήσου βγάζει σε δημοπρασία έργο αντιμετώπισης των κατακρημνίσεων…

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Με την επιδίωξη να αρθεί η επικινδυνότητα στο δρόμο Άμφειας-Πολιανής, με τη συγκράτηση των βράχων που πέφτουν στους δρόμους, η Περιφέρεια Πελοποννήσου βγάζει σε δημοπρασία έργο αντιμετώπισης των κατακρημνίσεων…

Πρόκειται για πλέγματα που θα μπουν σε επικίνδυνα σημεία, στην περιοχή του παλιού λατομείου Κάρτσωνα. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 400.000 ευρώ (311.700 ευρώ για τεχνικά και 11.500 ευρώ για χωματουργικά). Η δημοπρασία θα γίνει στις 21 Απρίλη, στο Διοικητήριο, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας.
Στ.Μ.