Τρίτη, 07 Ιουλίου 2015 19:14

Δεύτερη εβδομάδα που αναβάλλονται διαγωνισμοί λόγω της τραπεζικής αργίας…

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Για δεύτερη εβδομάδα αναβάλλονται διαγωνισμοί της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, λόγω της τραπεζικής αργίας, η οποία δεν επιτρέπει στις εργοληπτικές επιχειρήσεις να προσκομίσουν εγγυητικές επιστολές. Σήμερα αναβλήθηκε ο διαγωνισμός για τη βελτίωση του δρόμου Μεσσήνης - Μπούκας - Σπιταλίου - Πιλαλίστρας, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ…

Την περασμένη εβδομάδα αναβλήθηκαν οι διαγωνισμοί για τον καθαρισμό του Παμίσου με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και για απαραίτητες παρεμβάσεις σε αντλιοστάσιο του ΓΟΕΒ με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ…
Σημειώνεται ότι τα προβλήματα που προκαλεί η τραπεζική αργία αρχίζουν να γίνονται σοβαρά. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι πάει να δημιουργηθεί πρόβλημα ακόμη και με την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κάτι που συνδέεται με την οικονομία της Μεσσηνίας, καθώς ο δάκος μπορεί να πλήξει και την ποιότητα και την ποσότητα του ελαιολάδου. Οι εργολάβοι λοιπόν της δακοκτονίας δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο έργο τους όσο δεν μπορούν να αντλήσουν χρήματα από την τράπεζα για να καλύψουν διάφορα έξοδα, όπως για παράδειγμα το κόστος των καυσίμων για τις μετακινήσεις.
Στ.Μ.