Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 14:01

Να μπουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης για ηλεκτρονικό κατάστημα και οι επιχειρήσεις που δεν έκλεισαν

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΚΑΔ 
Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, που είναι ο θεσμικός φορέας των πέντε Επιμελητηρίων της Περιφέρειας (Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Κορινθίας, Αργολίδας), με επιστολή του στην ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ζητά να μην αποκλειστούν από το πρόγραμμα ενίσχυσης για τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν έκλεισαν κατά την περίοδο της πανδημίας με κρατική εντολή, καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν το λιανεμπόριο ως δευτερεύουσα δραστηριότητα…

Η επιστολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου απευθύνεται στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, τον ειδικό γραμματέα του υπουργείου Γιώργο Ζερβό, τους βουλευτές της Πελοποννήσου και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και έχει ως εξής: “Με ικανοποίηση ο επιχειρηματικός κόσμος υποδέχτηκε την προδημοσίευση του νέου προγράμματος ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τίτλο e-Λιανικό. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας.

Διαπιστώσαμε, όμως, ότι μία από τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι να έχουν αναστείλει την λειτουργία τους έστω και μία ημέρα με κρατική εντολή από τις 18/3/2020. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα για μια ακόμα φορά, τα καταστήματα λιανεμπορίου τροφίμων που με κρατική εντολή παραμένουν ανοικτά να εξαιρούνται από το πρόγραμμα. 

Για τις μικρές αυτές επιχειρήσεις θα πρέπει να δούμε τα εξής:

  • έχουν υποστεί κατακόρυφη μείωση του τζίρου τους, 
  • θέτουν τους εαυτούς τους (ιδιοκτήτες και προσωπικό εργασίας) σε καθημερινό κίνδυνο, 
  • προσπαθούν να τροφοδοτούν τους πολίτες με τα απαραίτητα αγαθά για την διαβίωσή τους, 
  • έχει αυξηθεί το κόστος λειτουργίας τους λόγω της εφαρμογής όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων 
  • όλα τα λειτουργικά έξοδα (ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια κτλ) "τρέχουν" κανονικά και είναι υποχρεωμένοι να τα καταβάλουν έγκαιρα, 

Η μη συμμετοχή αυτών των καταστημάτων σε ένα ακόμα "εργαλείο" το οποίο θα βοηθήσει στην προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της εποχής μας, θα δημιουργήσει όχι μόνο δύο ταχυτήτων επιχειρήσεις λιανεμπορίου, αλλά και ένα αίσθημα αδικίας αφού το κράτος δεν μεριμνά για αυτές που στους δύσκολους και πρωτόγνωρους καιρούς που βιώνουμε παραμένουν στις θέσεις τους προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο με όλους τους παραπάνω κινδύνους.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις καλούνται να υλοποιήσουν και εξοφλήσουν το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών πριν καν υποβάλουν την πρόταση τους και φυσικά πριν εγκριθούν. Περαιτέρω, η χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που ασκούν λιανικό εμπόριο σαν κύρια δραστηριότητα, αποκλείοντας τις επιχειρήσεις εκείνες που μπορεί να διαθέτουν δευτερεύοντες ΚΑΔ λιανικού εμπορίου.

Επισημαίνουμε την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους επιχειρηματίες που ασκούν λιανικό εμπόριο (ως δευτερεύουσα ή κύρια δραστηριότητα) να χρηματοδοτήσουν τη δυνατότητά τους να προσελκύσουν την αγορά, με κάθε πρόσφορο μέσον, εν προκειμένω ηλεκτρονικά.

Εκτίμηση μας είναι ότι, σήμερα μετά από μια δεκαετή σφοδρή οικονομική κρίση και εν μέσω αναστολής λειτουργίας του κλάδου της λιανικής λόγω covid, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να ρισκάρουν την εκταμίευση του ποσού των 5.000€ χωρίς να έχουν τη βεβαιότητα έγκρισης της πρότασης τους.

Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε πως το πρόγραμμα επιβάλλεται να ακολουθήσει τις διαδικασίες που συνήθως υφίσταται στα έργα ΕΣΠΑ, δηλαδή υποβολή φακέλου, έγκριση και υλοποίηση, αλλά και τη διεύρυνση των ΚΑΔ για όσους ασκούν λιανικό εμπόριο ως δευτερεύουσα δραστηριότητα”.