Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018 13:35

Το Επιμελητήριο για την ανάπτυξη του τουρισμού μέσα από την κατάρτιση εργαζομένων-στελεχών

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ERASMUS
Πολυεπίπεδο και καινοτόμο πρόγραμμα για την κατάρτιση των εργαζομένων και των στελεχών του τουριστικού τομέα, κατέθεσε το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προς χρηματοδότηση από το Erasmus +. Προβλέπεται η πραγματοποίηση έρευνας για τις ανάγκες σε δεξιότητες και γνώσεις, η δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος που να ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες, η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος, η απόκτηση γνώσεων με την κατάρτιση και σε άλλες χώρες καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επικοινωνία εργαζομένων και στελεχών, την αναζήτηση καταρτισμένων εργαζομένων κ.λπ…

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, κατατέθηκε «πρόταση για χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ με θέμα την βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τουριστικό τομέα, καθώς και άνεργων νέων δυνητικών εργαζομένων του κλάδου, σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας αποτελεί τον επικεφαλής του προγράμματος αυτού και θα ηγείται ενός αποτελεσματικού συνδυασμού συμμετεχόντων οργανισμών και επιχειρήσεων από τις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Αυστρία.

Η πρόταση περιλαμβάνει αρχικά την έρευνα για τις ανάγκες σε δεξιότητες και γνώσεις που έχει ο τουριστικός κλάδος στη Μεσσηνία, την Ελλάδα και στις χώρες συνεργασίας. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που θα μας δώσει η έρευνα θα δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, που θα αποτελείται από δύο διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευόμενων (α) εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα και άνεργοι νέοι και (β) εργοδότες, προϊστάμενοι και εργαζόμενοι ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα.

Στη συνέχεια θα γίνει η εκπαίδευση και κατάρτιση σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για τις δύο κατηγορίες εκπαιδευόμενων.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος είναι η πρακτική άσκηση, με διακρατική κινητικότητα, που θα ενισχύσει την εμπειρία των εκπαιδευόμενων και θα αποτελέσει σημαντικό μέσο μάθησης που βασίζεται στην εργασία.

Τέλος, θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπου τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι νέοι μπορούν να δημιουργούν προφίλ και να  αναζητήσουν ο ένας τον άλλον, βελτιώνοντας την διαδικασία εύρεσης εργασίας για τους μεν και την εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού για τους δε.

Ο αντίκτυπος του προγράμματος αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για τους εκπαιδευόμενους, τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, την κοινωνία και την οικονομία της Μεσσηνίας».