Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 01:24

Εναρμονισμένη η ΤΕΜΕΣ και η Costa Navarino με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

3η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Στη δημοσιότητα έδωσε η ΤΕΜΕΣ, η εταιρία που διαχειρίζεται την Costa Navarino, την 3η έκθεση βιωσιμότητας με το σύνολο των δράσεων του ομίλου για το 2117, οι οποίες εναρμονίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ, Στέφανος Θεοδωρίδης, τονίζει ότι τα αποτελέσματα της έκθεσης βιωσιμότητας καθιστούν την ΤΕΜΕΣ και την Costa Navarino πρότυπα αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης…

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι “η ΤΕΜΕΣ δημοσιεύει την 3η έκθεση βιωσιμότητας, η οποία παρουσιάζει το σύνολο των δράσεων του Ομίλου για το έτος 2017, με βάση τα πρότυπα του GRI - Global Reporting Initiative (Βασική επιλογή) και του AA1000 AccountAbility Principles Standard. Σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, όλες οι δράσεις και τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την εναρμόνιση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ.

Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό πυλώνα  στη διαμόρφωση της «Ατζέντας 2030» του ΟΗΕ, μαζί με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), στους οποίους ο τουρισμός συμβάλλει άμεσα και έμμεσα. Η ΤΕΜΕΣ έχει υιοθετήσει από την ίδρυσή της, ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται και προβάλλει το περιβάλλον και το φυσικό πλούτο των περιοχών που δραστηριοποιείται, ενισχύει την τοπική οικονομία, αναδεικνύει τον πολιτισμό, την ιστορία και τις τοπικές παραδόσεις.

Στην Costa Navarino, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά έργα στη Μεσόγειο, οι παραπάνω αρχές εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας: οικονομικό, εργασιακό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πως η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου λειτουργίας δημιουργεί αξία για τους εταίρους της, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της και βέβαια αναγνωρίζεται από τους επισκέπτες.

Με αφορμή την έκθεση Βιωσιμότητας, ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ, ανέφερε σχετικά: «Για τρίτη χρονιά, παρουσιάζουμε τις δράσεις μας με μετρήσιμα αποτελέσματα καθιστώντας την ΤΕΜΕΣ και την Costa Navarino πρότυπα αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Η εναρμόνιση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του OHE, αποτελεί μονόδρομο για τον παγκόσμιο τουρισμό και νιώθουμε υπερήφανοι για το γεγονός ότι το μοντέλο που έχουμε ακολουθήσει έχει θετικό αντίκτυπο σε κάθε τομέα της λειτουργίας μας»”.