Σάββατο, 01 Ιουνίου 2019 02:28

Στο top-1ο της ζήτησης ξενοδοχειακών υπηρεσιών η Καλαμάτα

ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΤΟΥ 2019 
Τον Απρίλη που πέρασε η Καλαμάτα εντάχθηκε στον κατάλογο με τους δέκα τουριστικούς προορισμούς της χώρας με τη μεγαλύτερη ζήτηση ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Το στοιχείο αυτό καταγράφεται στην “Επισκόπηση εξελίξεων Mάιος 2019” του INSETE INTELLIGENCE του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων…

Συγκεκριμένα στην επισκόπηση και στην παράγραφο “Ζήτηση ξενοδοχειακών υπηρεσιών από την Ελλάδα” καταγράφονται τα εξής: “Τον Απρίλιο του 2019, οι 3 δημοφιλέστεροι προορισμοί παρέμειναν

αμετάβλητοι για την ελληνική αγορά σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018. Στην πρώτη θέση προτίμησης βρίσκεται η Αθήνα, στη δεύτερη θέση η Θεσσαλονίκη και στην τρίτη θέση το Ναύπλιο. Για πρώτη φορά στην τέταρτη θέση για το τρέχον έτος εισέρχεται η πόλη της Κέρκυρας, πιθανόν λόγω του ότι αποτελεί έναν πολύ δημοφιλή προορισμό για το Πάσχα. Στην πέμπτη θέση υποχώρησαν τα Ιωάννινα ενώ στην έκτη ανέβηκε ο Βόλος. Στην έβδομη και όγδοη θέση εισέρχονται για πρώτη φορά το 2019 η Καλαμάτα και η

Μονεμβασιά. Στην ένατη θέση υποχώρησε η Καλαμπάκα. Την δεκάδα συμπληρώνουν τα Χανιά που εμφανίζονται για πρώτη φορά το 2019, στο top-10 της ελληνικής αγοράς”.