Κυριακή, 26 Απριλίου 2020 19:40

Σημαντικός παίχτης οι πολιτιστικές διαδρομές στον τουρισμό της μετά κορονοϊού εποχής

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
Με μεγάλη πολυεθνική συμμετοχή εκπροσώπων σημαντικών φορέων του πολιτισμού, του τουρισμού και της ακαδημαϊκής κοινότητας, πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη των Δρόμων της Ελιάς για τις πολιτιστικές διαδρομές της Ευρώπης, τα αποτελέσματα του έργου Routes4U και τον πολιτιστικό τουρισμό στην μετά Covid-19 εποχή...

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, 22 Απρίλη, με θέμα «Μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ για την Μακρο-περιφέρεια της Αδριατικής - Ιονίου, Πολιτιστικός Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Το έργο Routes4U, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές», η οποία οργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Οργανισμό και το Δίκτυο «Δρόμοι της Ελιάς» (OTRoutes Network).

Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, "σκοπός της Τηλεδιάσκεψης ήταν να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της συμμετοχής του Οργανισμού στο έργο Routes4U, ένα κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανάπτυξη των Μακροπεριφερειών της Ευρώπης όπως ορίζεται στη Συμφωνία του Faro (2005).

Η πολιτιστική διαδρομή ‘Δρόμοι της Ελιάς’ επιλέχθηκε να συμμετέχει σε αυτό το έργο και δεσμεύτηκε, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, να συμβάλει στην πολιτιστική συνεργασία, στην εδαφική ανάπτυξη και την τόνωση μιας περιφερειακής, διακρατικής και διεθνούς συνεργασίας σχετικά με τη θεματική της διαδρομής.

Η τηλεδιάσκεψη ξεκίνησε με τον κ. Stefano Dominioni, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης και Εκτελεστικού Γραμματέα της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για τις Πολιτιστικές Διαδρομές και με χαιρετισμό του κ. Edouard de Laubrie, Προέδρου του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», Δ/ντή του Πόλου Γεωργίας & Διατροφής του Μουσείου Πολιτισμών της Ευρώπης & της Μεσογείου (Μασσαλία, Γαλλία). Ακολούθησαν παρεμβάσεις της κ. Vlasta Klarić από το Υπουργείο Τουρισμού της Κροατίας (Δ/νση

Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας), θεματικού εμπειρογνώμονα EUSAIR Facility Point και της κ. Μαριάνθης Αναστασιάδου Προϊσταμένης του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων / Δ/νση Διεθνών Σχέσεων & ΕΕ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Ελλάδος που έδωσε μια πανοραμική εικόνα της Πολιτιστικής Διαδρομής ‘Δρόμοι της Ελιάς’ και του προγράμματος Routes4U και των στόχων του στην περιοχή Αδριατικής - Ιονίου.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα :

«Μακρο-περιφερειακές στρατηγικές της ΕΕ στην Αδριατική-Ιόνιο και η συμβολή του πολιτιστικού τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη» από τον κ. Γιώργο Ασωνίτη, Σύμβουλο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος σε θέματα ΕΕ και εκπρόσωπο του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων INSULEUR.

«Αποτελέσματα των δράσεων επέκτασης της Πολιτιστικής Διαδρομής ‘Δρόμοι της Ελιάς’ και του OTRoutes Network στην Κροατία, Σλοβενία και Ελλάδα στο πλαίσιο του έργου Routes4U», από την Ομάδα Εργασίας Routes4U (Ελλάδα) με παρεμβάσεις / παρουσιάσεις της κ. Milena Bučar-Miklavčič, Δ/τριας του Ινστιτούτου Ελιάς του Κέντρου Επιστημών & Ερευνών ZRS Koper (Σλοβενία) και μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής των ‘Δρόμων της Ελιάς’ και της κ. Gorana Margaretić στελέχους της DUNEA Development Agency / Dubrovnik Neretva County, (Κροατία).

Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η θεματική επικεντρώθηκε στο καυτό θέμα της επικαιρότητας: την πανδημία Covid-19, η οποία επηρεάζει βαθιά τον τομέα του τουρισμού.

Ο κ. Νίκος Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Stratis Consulting και μέλος του δικτύου OTRoutes, παρουσίασε προβληματισμούς και προτάσεις για τον τουρισμό στην μετά-κορονοϊό εποχή και τόνισε την ανάγκη άμεσης εφαρμογής μέτρων από τους αρμόδιους φορείς και φορείς του πολιτιστικού τομέα.

Η κ. Όλγα Μεζερίδου, μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού ‘Δρόμοι της Ελιάς’ και τ. ΟΕΥ του Υπ. Εξωτερικών της Ελλάδας, συνέχισε πάνω στην ίδια προβληματική παρουσιάζοντας την AGORA των Δρόμων της Ελιάς, πρωτοβουλία του Δικτύου των ‘Δρόμων της Ελιάς’, με στόχο την προβολή των μικρών παραγωγών και των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της Μεσογείου, μέσω της μετατροπής των διατροφικών συνηθειών και της καθιέρωσης της παραδοσιακής γαστρονομίας.

Η κ. Γεωργία Ζούνη, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και συν-ιδρύτρια του OPENTOURISM έκανε μια εξαιρετική ακαδημαϊκού επιπέδου ανάλυση της τουριστικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία COVID-19, αναφέροντας δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν για την προσαρμογή των πολιτιστικών φορέων στα νέα δεδομένα.

Τέλος, ο κ. Κώστας Οικονομόπουλος, Γ.Γ. και ιδρυτικό μέλος της ΜΚΟ "Third Third Society", μέλος του Πολιτιστικού Οργανισμού ‘Δρόμοι της Ελιάς’ έκανε μια εύστοχη παρέμβαση τονίζοντας ότι για να προσαρμοστούν σε αυτήν την κρίση, οι πολιτιστικές διαδρομές και οι ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί οργανισμοί χρειάζονται άμεσα σαφείς οδηγίες από τους ιεραρχικούς θεσμούς και συνεργασία κυρίως με τα Πανεπιστήμια, για την ολοκληρωμένη διαχείριση της κατάστασης.

Στο κλείσιμο δόθηκε και πάλι ο λόγος στον κ. S. Dominioni, ο οποίος εστίασε στα τελευταία ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τον πολιτιστικό τουρισμό στην μετά τον COVID-19 εποχή. Τόνισε ότι οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης - παρόλο που έχουν να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη αλλαγή – έχουν τις προϋποθέσεις για να είναι σημαντικοί παίκτες σε αυτή τη νέα τουριστική εποχή υιοθετώντας δράσεις ‘slow tourism’ ή προτείνοντας πρωτότυπες δραστηριότητες διαφορετικές από τις συνήθεις.

Στην Τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν περίπου 40 άτομα από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Τους ευχαριστούμε θερμά καθώς και όλους τους ομιλητές για τη συμβολή τους στην επιτυχία της Τηλεδιάσκεψης".