Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 19:19

Το Leader CLLD μέσο για τη “μονοκαλλιέργεια” του τουρισμού στη Μεσσηνία

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 
Παρότι η “μονοκαλλιέργεια” του τουρισμού αποτελεί αναπτυξιακή επιλογή χωρίς διασφαλισμένη μακρόχρονη προοπτική και επιπλέον αποκλείει άλλες επιλογές στις οποίες μπορεί να βασιστεί η ανάπτυξη του τόπου, η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτικών φακέλων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στο Leader CLLD αφορούν την ίδρυση νέων τουριστικών μονάδων ή την επέκταση υφιστάμενων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προϋπολογισμός της υποδράσης για τον τουρισμό, σε ό,τι αφορά τη δημόσια και όχι το σύνολο της δαπάνης, είχε προσδιοριστεί στο 1.675.000 ευρώ όμως οι φάκελοι που έχουν γίνει παραδεκτοί έχουν προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 7.500.000!...

Για τις υπόλοιπες υποδράσεις του προγράμματος το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών ήταν πάρα πολύ μικρό, εκτός της υποδράσης για επενδύσεις στη μεταποίηση και τυποποίηση στον πρωτογενή τομέα, όπου ο προϋπολογισμός δημόσια δαπάνης είχε προσδιοριστεί στα 700.000 ευρώ και οι παραδεκτοί φάκελοι έχουν προϋπολογισμό 1.275.000 ευρώ. Να σημειωθεί όμως ότι οι επενδυτικές προτάσεις που έγιναν για τη συγκεκριμένη υποδράση αφορούν σχεδόν αποκλειστικά την ελιά και το λάδι. 

Πάντως η Επιτροπή Διαχείρισης Έργου του προγράμματος Leader CLLD σε συνεδρίασή της προχώρησε στην κατάταξη των επενδυτικών φακέλων που είχαν υποβληθεί προς αξιολόγηση.

Σε σχετική ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα σημειώνονται σχετικά τα εξής: “Συνεδρίασε τη Δευτέρα 21/09/2020 η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD-LEADER με βασικό θέμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης της 1ης Πρόσκλησης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η Επιτροπή συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Ευστ. Αναστασόπουλου, Εκπρ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τη συμμετοχή των μελών κ. Ζαχαρία Κανελλόπουλου, Εκπρ. του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Τριφυλίας «ΑΛΚΥΩΝ» Κυπαρισσίας, κ. Κων/νου Μαρκόπουλου, Εκπρ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, κας Κων/νας Μπιλάλη Χρυσικού, Εκπρ. του Συλλόγου Γυναικών Μελιγαλά και κ. Παν/τη Φουρναράκη, Εκπρ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών η Ε.Δ.Π. CLLD-LEADER ενέκρινε τον πίνακα κατάταξης, ενώ παράλληλα αποφάσισε τη μεταφορά ποσών από υποδράσεις που εκδηλώθηκε μικρότερο ενδιαφέρον σε υποδράσεις που η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη ξεπερνά την αρχική κατανομή. Επίσης, αποφάσισε την υποβολή αιτήματος Υπερδέσμευσης στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 προκειμένου να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά. 

Υπενθυμίζεται ότι για την ικανοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Υποδράση 19.2.3.1), η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει ήδη διαθέσει επιπλέον ποσό 1.141.467,43€, από πόρους του υπομέτρου 4.2, ώστε να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν θετικά στην ανωτέρω Υποδράση. 

Μετά την έγκριση του αιτήματος Υπερδέσμευσης από την ΕΥΕ ΠΑΑ 201-2020 αναμένεται να εκδοθεί και ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ» www.anmess.gr”.