Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013 20:47

Νομοθετικές δικλείδες για το Πάτρα-Πύργος και Καλό Νερό-Τακώνα

ΖΗΤΑΕΙ Ο Π. ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Δεν πείθουν τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρο Τατούλη, οι ανακοινώσεις του υπουργού Υποδομών, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σχετικά με την «επανεκκίνηση» της Ολυμπίας Οδού και το μέλλον των τμημάτων Πάτρας-Πύργου και Καλού Νερού-Τακώνας…

Ο υπουργός ανακοίνωσε σήμερα ότι τα παραπάνω δύο τμήματα θα εξαιρεθούν από τη σύμβαση παραχώρησης αλλά τα έργα θα γίνουν από το ίδιο το κράτος και θα ολοκληρωθούν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του τμήματος Κορίνθου-Πάτρας.
Ο περιφερειάρχης όμως τηρεί επιφυλακτική στάση, σημειώνει ότι υπάρχει κίνδυνος το έργο να μείνει μισό και καλεί τους βουλευτές της Πελοποννήσου να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους.
Σε σχετικό δελτίο Τύπου της Περιφέρειας για τις θέσεις του περιφερειάρχη επισημαίνονται τα εξής:
«Σχετικά με την αναθεώρηση της Σύμβασης Παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού, είναι πάγια θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ότι:
- αφενός η μη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης, όπως αυτή ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το 2008, αποτελεί μια μη θετική εξέλιξη για την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία πλήττεται εξ αυτού σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, και
- αφετέρου δεν επαρκούν στην σημερινή χρονική συγκυρία οι πολιτικές δεσμεύσεις.
Αντίθετα, η όποια αναθεώρηση επιβάλλεται να συνοδευτεί από δικλείδες ασφαλείας συνέχισης του έργου και ολοκλήρωσης του φυσικού του αντικειμένου, οι οποίες δικλείδες πρέπει να έχουν νομοθετική υφή και να απαντούν ταυτόχρονα στα κάτωθι ερωτήματα:
Α) Υπάρχουν μελέτες για το κομμάτι Πάτρα – Πύργος και για το Καλό Νερό – Τσακώνα; Αν δεν υπάρχουν μελέτες, έχουν προκηρυχθεί; Αν όχι πότε θα προκηρυχθούν και σε κάθε περίπτωση ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης τους προκειμένου να υποβληθούν για ένταξη στο Τομεακό Πρόγραμμα του ΥΠΟΜΕΔΙ;
Β) Έχει διασφαλιστεί το κόστος των απαλλοτριώσεων;
Γ) Ποια είναι τα σενάρια που έχουν προκριθεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος της Παράκαμψης του Καιάφα;
Πρόκειται για ζητήματα τα οποία έχω θέσει κατ’ επανάληψη στις σχετικές συσκέψεις και στην τελευταία που πραγματοποιήθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα στο ΥΠΟΜΕΔΙ.
Χωρίς να έχουν απαντηθεί με απόλυτη σαφήνεια τα παραπάνω ερωτήματα και χωρίς την νομοθετική κατοχύρωση αυτής της διαδικασίας που θα προκριθεί ως εφικτή και βιώσιμη και η οποία θα εξασφαλίζει ως χρόνο περάτωσης του Πάτρα –Πύργος – Καλό Νερό- Τσακώνα τον ίδιο χρόνο ολοκλήρωσης του Κόρινθος – Πάτρα,  δεν πρέπει να προχωρήσουμε στην αναθεώρηση της Σύμβασης Παραχώρησης. Ειδάλλως κινδυνεύει και αυτό το έργο να μείνει μισό, με τεράστιες συνέπειες τόσο για την περιφέρεια Πελοποννήσου όσο και για την όμορή μας Ηλεία.
Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από την Κυβέρνηση, αλλά και από τους Βουλευτές της Πελοποννήσου, οι οποίοι οφείλουν να αναλάβουν ατομικά πλέον την δική του ευθύνη ο καθένας».