Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020 09:26

“Κόπηκαν” έργα πολιτιστικής κληρονομιάς στη Μεσσηνία ενώ είχαν αξιολογηθεί θετικά

Οι Ταξιάρχες στο Κάστρο του Αρχαγγέλου στην Πολίχνη

Οι Ταξιάρχες στο Κάστρο του Αρχαγγέλου στην Πολίχνη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Τρία σημαντικά έργα που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου απορρίφθηκαν από χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, αν και είχαν θετική αξιολόγηση. Πρόκειται για τους Ταξιάρχες στο Κάστρο του Αρχαγγέλου στην Πολίχνη, για την Αγία Κυριακή στο Πήδημα και για την Παναγίτσα στην Αίπεια. Τα έργα αυτά κόπηκαν γιατί εξαντλήθηκαν τα χρήματα που είχαν εξασφαλιστεί για την Πρόσκληση “Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)”...

Πιο συγκεκριμένα απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης του έργου “Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Κάστρου Πολίχνης και του οχυρωματικού του περιβόλου”, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. 

Επίσης απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης του έργου “Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Πηδήματος και συντήρηση τοιχογραφιών”, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ. 

Τέλος απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης του έργου “Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παναγίτσας στην Αίπεια” με προϋπολογισμό 185.000 ευρώ.