Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Πατούλης, Καφαντάρης στον Βενιζέλο σήμερα, στους υπόλοιπους αύριο

Αριστερά ο Δημήτρης Καφαντάρης, δίπλα του ο Γιώργος Πατούλης, δεύτερος δεξιά ο Ευάγγελος Βενιζέλος Αριστερά ο Δημήτρης Καφαντάρης, δίπλα του ο Γιώργος Πατούλης, δεύτερος δεξιά ο Ευάγγελος Βενιζέλος

ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με τον πρόεδρό της, δήμαρχο Αμαρουσίου, Γιώργο Πατούλη και με τον αντιπρόεδρό της, δήμαρχο Πύλου-Νέστορος, Δημήτρη Καφαντάρη, συναντήθηκε σήμερα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ενώ αύριο θα συναντηθεί με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς…

ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με τον πρόεδρό της, δήμαρχο Αμαρουσίου, Γιώργο Πατούλη και με τον αντιπρόεδρό της, δήμαρχο Πύλου-Νέστορος, Δημήτρη Καφαντάρη, συναντήθηκε σήμερα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ενώ αύριο θα συναντηθεί με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς…

Επίσης, σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας πραγματοποίησε κοινή συνεδρίαση με τα προεδρεία των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων της χώρας, όπου ο Γιώργος Πατούλης παρουσίασε το διεκδικητικό πλαίσιο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, με κυρίαρχο αίτημα να μην μειωθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση των Δήμων, όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2015.
Στη συνάντηση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο ο Γιώργος Πατούλης, παρουσίασε τη συμβολή της Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη του εθνικού στόχου για δημιουργία οικονομικών πλεονασμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μην υπάρξει πλέον καμία νέα περικοπή πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, ζήτησε εκ μέρους της Κ.Ε.Δ.Ε. τη στήριξη του για την προώθηση λύσεων σε μια σειρά από σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αυτοδιοίκηση, όπως η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, η δημιουργία ειδικού προγράμματος από το ΕΣΠΑ με το οποίο θα χρηματοδοτηθούν έργα Δήμων , κλπ.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε τη θετική συμβολή της Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας και υποσχέθηκε να στηρίξει το δίκαιο αίτημα της Κ.Ε.Δ.Ε. που αφορά τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων καθώς και τη δημιουργία ειδικού προγράμματος για τους Δήμους από το ΕΣΠΑ.
Σε ό,τι αφορά την κοινή συνεδρίαση ΚΕΔΕ-ΠΕΔ, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Τιτάνια», μετά από πρωτοβουλία του προέδρου της ΚΕΔΕ, ο Γιώργος Πατούλης αναφερόμενος στη δεινή οικονομική κατάσταση των δήμων  και τις προβλέψεις του προϋπολογισμού σημείωσε ότι οι περικοπές που έχουν υποστεί οι πόροι της Αυτοδιοίκησης τα προηγούμενα χρόνια έχει ξεπεράσει το 60%, ενώ σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015, οι ΟΤΑ σηκώνουν  και πάλι το κύριο βάρος της επίτευξης του «εθνικού στόχου» για δημιουργία πλεονάσματος καθώς θα προσφέρουν 863 εκατ. ευρώ πλεόνασμα, όταν η υπόλοιπη γενική κυβέρνηση υπολογίζεται ότι θα παρουσιάσει έλλειμμα ύψους 1.323 εκ. ευρώ!
Τα αιτήματα στα οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ έχουν ως εξής:
"1.      Η απαίτησή μας για συμμετοχή των Δήμων,  ως ποσοστό και ως ποσό,   στην αύξηση των προβλεπόμενων εσόδων του Κράτους από τους φόρους  που αποτελούν το «χρηματοδοτικό καλάθι» των ΚΑΠ, όπως ορίζει ο Ν. 3852/2010
2.      Η συμμετοχή των Δήμων στα έσοδα από Π.Ο.Ε. , η οποία σήμερα είναι μηδενική)
3.      Η ουσιαστική αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προτεραιότητα σε μικρούς και ορεινούς Δήμους που δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια.
4.      Η απαίτηση για  διάθεση 2 δις € από το νέο Ε.Σ.Π.Α., για τη δημιουργία Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους Δήμους με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους και ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και τους Δήμους με διαχειριστική επάρκεια.
5.      Η απόδοση στους δήμους των αναγκαίων πόρων για τη συντήρηση και λειτουργία των μεταφερόμενων δομών
6.      Η συνέχιση της χρηματοδότησης κρίσιμων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, όπως το Βοήθεια στο Σπίτι.
7.      Να επανέλθει το ποσοστό κατανομής εσόδων του «Πράσινου Ταμείου» στους δήμους από 2,5% που είναι σήμερα, στο αρχικό 10%, κυρίως για έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. 
8.      Να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ύψος του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
9.      Να καλυφθούν οι οικονομικές απώλειες των δήμων λόγω της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας και της κάλυψης δαπανών από φθορές λόγω της κατάργησης των Σχολικών Φυλάκων.
10.  Nα διατηρηθεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς του μειωμένου Φ.Π.Α. σε περιοχές της Ελλάδος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 120 της 92/77/ΕΟΚ , Ευρωπαϊκής Οδηγίας του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992, με την οποία προβλέπονται εξαιρέσεις στους κανόνες εφαρμογής ορισμένων ποσοστών Φ.Π.Α. σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης, με στόχο να ληφθεί υπόψη η μοναδικότητα της γεωγραφικής τους θέσης και να εξασφαλισθεί η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μεταφορών
11.  Να υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2015 για:
-      Την πρόσληψη ειδικών γραμματέων σε όλους τους Δήμους.
-      Την πρόσληψη ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων σε αριθμό αντίστοιχο με αυτό των αντιδημάρχων και ιδιαιτέρων γραμματέων.
-      Την κάλυψη εξόδων παράστασης για όλους τους αντιδημάρχους.
-      Την κάλυψη εξόδων μετακίνησης των δημοτικών συμβούλων σε Καλλικρατικούς Δήμους.
Το κόστος για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών δεν θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. €, ετησίως , αλλά το όφελος που θα προκύψει για την Αυτοδιοίκηση θα είναι πολλαπλάσιο».