Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 11:17

Ζητούν μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και απονομή διδακτορικών

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΙ 
Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες ώστε τα ΤΕΙ να μετονομαστούν σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών αλλά και για να τους δοθεί η δυνατότητα να απονέμουν διδακτορικά. Αυτό το αίτημα θέτει, για μια ακόμη φορά, η Σύνοδος Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία συνεδρίασε στην Πάτρα, την περασμένη εβδομάδα…

Ειδικότερα, η Σύνοδος σε σχετικό δελτίο Τύπου τονίζει: «Στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (σ.σ. έχει ετοιμαστεί από το υπουργείο Παιδείας νέο σχέδιο νόμου) τέθηκε από τη Σύνοδο, ενώπιον του γενικού γραμματέα του υπουργείου, ως ώριμο πλέον το σημαντικό θέμα της μετονομασίας των ΤΕΙ σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ονομασία που περιγράφει αυτό που είναι ΤΩΡΑ τα Ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα. Η ακαδημαϊκή υπόσταση των Ιδρυμάτων μας έχει καταστήσει πλέον την ονομασία «ΤΕΙ» παρωχημένη».
Σε ό,τι αφορά την απονομή διδακτορικών, η Σύνοδος σημειώνει: «• Ο τρίτος κύκλος σπουδών παγκοσμίως δεν συσχετίζεται με την ονομασία των ΑΕΙ και μάλιστα απαγορευτικά, όπως γίνεται στη χώρα μας για τον τεχνολογικό τομέα των ΑΕΙ. • Η εκπόνηση και η απονομή Διδακτορικών είναι θέμα ακαδημαϊκής «αξίας» του κάθε εμπλεκόμενου Τμήματος και των καθηγητών που τα απαρτίζουν. • Η πάγια θέση της Συνόδου είναι: Αξιολόγηση με ενιαία κριτήρια για όλα τα Τμήματα όλων των ΑΕΙ, που να πιστοποιεί την «ακαδημαϊκή ικανότητα» τους να απονέμουν Διδακτορικά. • Με αυτές τις προϋποθέσεις, πολλά Τμήματα ΤΕΙ θα έπρεπε ΗΔΗ να απονέμουν Διδακτορικά.
Σχετικά με το θέμα αυτό ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου  έστειλε μήνυμα κατά τη διάρκεια των εργασιών της  Συνόδου, όπου ανέφερε ότι «Τα Ιδρύματά σας στελεχώνονται από επιστημονικό προσωπικό κύρους, έχουν σημαντικές υλικοτεχνικές υποδομές και είναι σίγουρο ότι θα ενισχυθούν με νέους επιστήμονες υψηλών προσόντων μέσω των νέων προκηρύξεων" και πιο ειδικά τόνισε ότι: «Το Υπουργείο θα ήθελε να λάβει τεκμηριωμένες προτάσεις ως προς τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ένα αυτοδύναμο Τμήμα των ΤΕΙ ώστε να έχει τη δυνατότητα να διοργανώνει σπουδές τρίτου κύκλου».
Η πρόταση αυτή αξιολογήθηκε από την Σύνοδο ως ένα σημαντικό και γενναίο βήμα από τη μεριά του Υπουργείου προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών των Ιδρυμάτων μας, που είναι πάγιο αίτημα των τελευταίων χρόνων».
Μεταξύ άλλων θεμάτων που απασχόλησαν τη Σύνοδο ήταν οι μεταπτυχιακές σπουδές υπό το πρίσμα του νέου σχεδίου νόμου. Η Σύνοδος σημειώνει σχετικά στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε: «Το θέμα αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα τη Σύνοδο, που υιοθέτησε την άποψη ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα πρέπει να περιέχει βασικές αρχές και κατευθύνσεις και όχι διατάξεις κανονιστικού πλαισίου και οριζόντιες ρυθμίσεις, που περιορίζουν το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και παρεμβαίνουν στη φυσιογνωμία και το στρατηγικό σχεδιασμό του κάθε Ιδρύματος.
Σε κάθε περίπτωση η Σύνοδος επεξεργάστηκε πρόταση για τις μεταπτυχιακές σπουδές  την οποία θα καταθέσει άμεσα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας – πράγμα που ζητήθηκε και από τον ίδιο τον Υπουργό. Η πρόταση αυτή διαμορφώνεται με κύριο γνώμονα τη διευκόλυνση της συμμετοχής των οικονομικά αδύναμων πολιτών (κυρίως των πρόσφατα αποφοίτων), αλλά και βασικές κατευθυντήριες γραμμές που δεν περιορίζουν το αυτοδιοίκητο και την φυσιογνωμία των Ιδρυμάτων».