Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017 21:34

Και η Μεσσήνη προχωράει στην αναβάθμιση του φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Το δρόμο που τράβηξε ο Δήμος Καλαμάτας, από τους πρώτους της Ελλάδας, ακολουθεί και ο Δήμος Μεσσήνης, με σκοπό την αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του οικονομικού κόστους. Ο Δήμος Μεσσήνης προσέλαβε τεχνικό σύμβουλο για την ετοιμασία της σχετικής μελέτης….

Βασικά ο σχεδιασμός είναι να ανατεθεί σε εταιρία η αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η οποία για το έργο της θα πληρώνεται από τα χρήματα που θα περισσεύουν από τα ανταποδοτικά τέλη όταν θα έχει προχωρήσει το έργο και θα υπάρχει εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με μείωση του αντίστοιχου κόστους.

Τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Μεσσήνης προσλήφθηκε, ύστερα από κατάθεση προσφοράς, η εταιρία «WasteWaterandEnergy», η οποία θα αμειφθεί με  24.300 ευρώ. Η υπηρεσία που ανέλαβε να υλοποιήσει έχει τίτλο «Υποστήριξη στην προετοιμασία πρότασης χρηματόδοτησης μέσω ανταποδοτικών τελών για την ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές SmartCities, με εξοικονόμηση ενέργειας».
Στ.Μ.