Κυριακή, 08 Σεπτεμβρίου 2019 13:55

Οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Μεσσήνης, αναπληρωτής του Γιώργου Αθανασόπουλου ο Τάσος Παπαγεωργίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ  
Τους αντιδημάρχους του παρουσίασε σήμερα, μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του προεδρείου του Σώματος και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Αθανασόπουλος. Είναι οι Δημήτρης Γαλιάτσος, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Δημήτρης Καλοφωλιάς, Χαράλαμπος Μακρής, Τάσος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ρούτσης και Ελένη Τσέλιου-Μουρούφα…


Χαράλαμπος Μακρής, Τάσος Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Γιώργος Αθανασόπουλος (δήμαρχος), Δημήτρης Γαλιάτσος, Δημήτρης Καλοφωλιάς, Ελένη Τσέλιου, Κωνσταντίνος Ρούτσης

Η θητεία τους λήγει στις 31 Αυγούστου 2020, ενώ αναπληρωτής του δημάρχου ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Τάσος Παπαγεωργίου. Ο δήμαρχος κ. Αθανασόπουλος ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ορίσει τους αντιδημάρχους του που θα συμπληρώσουν τη σύνθεση των Επιτροπών, ενώ πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πιθανότατα θα είναι ο ίδιος. Επίσης θα οριστούν δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας εντεταλμένοι με συγκεκριμένες ευθύνες.

Ειδικότερα οι αντιδήμαρχοι που όρισε ο δήμαρχος, Γιώργος Αθανασόπουλος και οι αρμοδιότητές τους είναι: 

Δημήτρης Γαλιάτσος με αρμοδιότητες την καθημερινότητα, την καθαριότητα και την ανακύκλωση,  καθώς και το Τμήμα Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

Παναγιώτης Γιαννόπουλος, με αρμοδιότητες την υγεία, την πολιτική προστασία και τη συντήρηση των οχημάτων. 

Δημήτρης Καλοφωλιάς με αρμοδιότητες τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων εκτός από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών. 

Χαράλαμπος Μακρής, με αρμοδιότητες τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις αρμοδιότητες σε θέματα αθλητισμού εκτός από τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας. 

Τάσος Παπαγεωργίου, με αρμοδιότητες το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Οργάνωσης, Τουρισμού, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Κωνσταντίνος Ρούτσης, με αρμοδιότητες τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας. 

Ελένη Τσέλιο, με αρμοδιότητες τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και θέματα νομικών υποθέσεων. 
Στ.Μ.