Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2016 06:48

Ενστάσεις και πολεοδομικές δυσκολίες για ανοιχτό θέατρο στο Νέδοντα

Το φυτώριο του Δήμου στο Νέδοντα Το φυτώριο του Δήμου στο Νέδοντα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΖΗΤΑΕΙ Ο Μ.ΜΑΚΑΡΗΣ 
Παρά τις δυσκολίες που φαίνεται ότι υπάρχουν με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, παρά τις ενστάσεις και μερίδας της αντιπολίτευσης, η δημοτική αρχή επιμένει ότι ο καταλληλότερος χώρος για την ανέγερση ανοιχτού θεάτρου στην Καλαμάτα είναι στο Νέδοντα, στο φυτώριο του Δήμου, επάνω από τη βόρεια γέφυρα της Αγοράς. Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Μανώλης Μάκαρης, ζήτησε να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα αναζήτησης άλλων καταλληλότερων περιοχών για τη δημιουργία του Ανοιχτού Θεάτρου…

Ειδικότερα, ο Μανώλης Μάκαρης τόνισε ότι η περιοχή του φυτωρίου του Δήμου γειτνιάζει με το Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα, όπως αυτό οριοθετείται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και πως δεν συνάδει η δημιουργία ενός τέτοιου χώρου σε αυτή την περιοχή. Επιπλέον σημείωσε ότι ο Νέδοντας είναι ο αγωγός που αερίζει την πόλη και δεν μπορεί επάνω σε αυτόν να χτιστεί ανοιχτό θέατρο.
Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, απάντησε ότι καλύτερος χώρος από το συγκεκριμένο δεν υπάρχει σημειώνοντας ότι εξετάστηκαν και περιοχές στον Κορδία και στα Πλακωτά, που όμως κρίθηκαν ακατάλληλες για διάφορους λόγους. 
Επίσης ο δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος τρέχει να ετοιμάσει τη μελέτη ώστε να την υποβάλει σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που έχει προκηρυχθεί, το οποίο όμως είπε ότι είναι για τους κυβερνητικούς δημάρχους. Ειδικότερα σημείωσε ότι η προκήρυξη του συγκεκριμένου προγράμματος του ΕΣΠΑ δίνει προθεσμία υποβολής των φακέλων με τις μελέτες και ό,τι άλλο χρειάζεται μόλις 2,5 μηνών. Υποστήριξε ότι επίτηδες δόθηκε τόσο μικρή προθεσμία, για να μην προλάβουν να ετοιμάσουν άλλοι μελέτες πέρα από τους «μιλημένους» δημάρχους, εκείνους που είχαν ειδοποιηθεί από την κυβέρνηση πριν από την προκήρυξη ώστε να είναι έτοιμοι έγκαιρα. Ωστόσο ο Παναγιώτης Νίκας τόνισε ότι ο Δήμος θα δείξει ότι δεν συμβιβάζεται με αυτές απαράδεκτες τακτικές, οι οποίες σχολίασε ότι όπως εφαρμόζονταν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις έτσι εφαρμόζονται και από τη σημερινή.
Στ.Μ.