Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019 22:45

Αντέχει το σκυρόδεμα στο κτίριο της παλιάς νοσηλευτικής σχολής

ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε σήμερα ότι η αντοχή του σκυροδέματος, στο κτίριο της παλιάς νοσηλευτικής σχολής, που πλέον περιλαμβάνεται στο κτιριακό συγκρότημα του νέου Δημαρχείου, είναι ικανοποιητική, ύστερα από εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα…

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν τα εξής: “Έφθασαν στη ΔΕΥΑΚ τα αποτελέσματα ελέγχου του σκυροδέματος στο υπό επισκευή και ενίσχυση νέο κτήριό της, στο συγκρότημα του νέου Δημαρχείου, μετά τη λήψη και την εξέταση σε εξειδικευμένο εργαστήριο 26 δειγμάτων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά όσον αφορά στην αντοχή του σκυροδέματος.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα παραδόθηκαν στο μελετητή, ο οποίος θα τα λάβει υπόψη του για τη συνέχιση των εργασιών επισκευής και ενίσχυσης του κτηρίου Γ΄, στο συγκρότημα του νέου Δημαρχείου, όπου θα στεγασθούν η ΔΕΥΑΚ και ο Σύνδεσμος Ύδρευσης. Υπενθυμίζεται ότι εξαρχής έχει προβλεφθεί πως το κτήριο θα επισκευασθεί και θα ενισχυθεί όπου είναι αναγκαίο, γι’ αυτό και διενεργήθηκε ο προαναφερθείς έλεγχος”.