Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Έτοιμη η πράξη εφαρμογής του Ασπροχώματος

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ 
Ολοκληρώθηκε η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του Ασπροχώματος και από τη Δευτέρα και για χρονικό διάστημα 15 ημερών οι ιδιοκτήτες ή νομείς ακινήτων θα μπορούν να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις…

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ 
Ολοκληρώθηκε η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του Ασπροχώματος και από τη Δευτέρα και για χρονικό διάστημα 15 ημερών οι ιδιοκτήτες ή νομείς ακινήτων θα μπορούν να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις…

Από το Δήμο Καλαμάτας ανακοινώθηκε σήμερα ότι η πράξη εφαρμογής θα αναρτηθεί στο Διοικητήριο, στο γραφείο 128 του 1ου ορόφου. Ο Δήμος καλεί τους ιδιοκτήτες και νομείς «α. Να λάβουν γνώση του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα και να δηλώσουν αν οι ιδιοκτησίες τους αποτυπώνονται σωστά στα διαγράμματα αυτά ή έχουν στο μεταξύ μεταβληθεί, είτε κατά τα όρια είτε κατά τα ονόματα των ιδιοκτητών. Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιοκτήτες πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως τίτλους και πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων, τοπογραφικό διάγραμμα, απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου,
β. Να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις ως προς τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από την πράξη εφαρμογής (τακτοποίηση οικοπέδων, εισφορές, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λπ.).
Οι ενστάσεις και τα συμπληρωματικά στοιχεία υποβάλλονται στην Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Καλαμάτας από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 και εντός προθεσμίας 15 ημερών».