Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Σχεδόν 45 εκατομμύρια ευρώ για το Τσακώνα - Παραδείσια

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Χρηματοδότηση ύψους 44.300.000 ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, για τα προβληματικά τμήματα του εθνικού δρόμου Τσακώνας - Παραδεισίων…

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Χρηματοδότηση ύψους 44.300.000 ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, για τα προβληματικά τμήματα του εθνικού δρόμου Τσακώνας - Παραδεισίων…

Τα χρήματα θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ που «εκπνέει», που σημαίνει ότι οι εργασίες πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του 2015.
Στη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας επισημαίνονται τα εξής: «Τη χρηματοδότηση με 44,30 εκατομμύρια ευρώ του έργου «Εργασίες αποκατάστασης προβληματικών τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως - Καλαμάτας, στο τμήμα Παραδείσια - Τσακώνα», από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου του ΔΕΠΙΝ 2007 - 2013, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, μετά τη διαδικασία ορθολογικοποίησης (εξυγίανσης) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013. 
«Η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί δημοσιονομικές εθνικές ανάγκες και συμβάλλει στην ολοκλήρωση του συνολικού οδικού έργου «Τρίπολη - Καλαμάτα», το οποίο αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Βασική προϋπόθεση αυτής της ενέργειας ήταν η χρηματοδότηση και εκτέλεση όλων των άλλων προγραμματισμένων αναπτυξιακών έργων από την Περιφέρεια, τόσο για την περίοδο 2007-2013, όσο για την περίοδο 2014-2020» δήλωσε συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου».